22.12.2020

TaxCast: Skattebistand for alle penga!

Norges skattearbeid i utviklingsland og effekten av Covid19

Listen to "Tax Justice" on Spreaker.

FN sier det trengs 25.000 millarder kroner i året for å nå Bærekraftsmålene innen 2030, og bistand fra rike land vil ikke være i nærheten av å dekke dette. Utviklingsland er nødt til å mobilisere mer ressurser selv, men har ofte manglende kapasitet hos sine skatteadministrasjoner.

Norge er i verdenstoppen for skattebistand, men hva går egentlig dette ut på? Og hvordan har arbeidet blitt påvirket av COVID-19?

Vi har snakket med Odd-Helge Fjellstad, som er forskningsprofessor ved Chr. Michelsens Institutt og Toril-Iren Pedersen, som er fagdirektør i NORAD for Kunnskapsbanken, seksjonen som jobber med programmet Skatt for Utvikling.

I studio var progamledere Peter Ringstad og Ingrid Hjertaker.

Miks og musikk av Kristoffer Lislegaard.