Nøkkeltall

99 av 100

Antall selskaper på London Børs som revideres av The Big Four

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)

$200 mrd

Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga privatpersoners bruk av skatteparadiser