Tax Justice Network Norway

English
Siste nytt:

Vi søker prosjektleder/utreder

Spennende mulighet innen hvitvaskingsforebygging. Vi lyser ut et heltids engasjement fra august 2017 til april 2018. Søknadsfrist er 1. juni.

Vi søker prosjektleder/utreder | Bilde: stevepb pixabay CC

Ressurser

Her får du tilgang til alle artikler, ordliste, faglitteratur, videoer med mer.

Les mer

Tema

En kort innføring i våre hovedtema

Les mer

Nøkkeltall

7 %poeng
Økning i Tanzanias skatteinntekter siste 8 år (i prosent av BNP), etter skattesamarbeid m bla. Norge
0.001%
Andel av verdens befolkning som kontrollerer 30% av verdens finansielle verdier.
80%
Andel av verdens land som ikke har medbestemmelsesrett i OECDs utvikling av globale skattestandarder
Se flere