Nøkkeltall

8

8 personer eide like mye som halve verdens befolkning i 2017

300.000

Antall selskaper på adressen 1209 North Orange Street i Wilmington, Delaware, i 2017

€70,000

Hva AirBnB betalte i skatt i Frankrike i 2015