Tax Justice Network Norway

English
Siste nytt:

Ny fastgiver-ordning i TJN Norge

Med økte ressurser kan vi bidra enda mer i kampen for finansiell åpenhet og et mer rettferdig skattesystem. Med vår nye avtalegiroløsning er det enkelt å støtte oss økonomisk.

Ny fastgiver-ordning i TJN Norge |

To bonusepisoder av TaxCast fra Arendalsuka

Hva er forskjellene i norsk politikk når det kommer til globale skattespørsmål? Og hva sier ekspertene? Gjenhør med politikerdebatt og ekspertpanel under Arendalsuka i to bonusepisoder av Taxcast!

To bonusepisoder av TaxCast fra Arendalsuka | Foto: Hanne Kjærland Olsen

Ressurser

Her får du tilgang til alle artikler, ordliste, faglitteratur, videoer med mer.

Les mer

Tema

En kort innføring i våre hovedtema

Les mer

Nøkkeltall

9,4%
Årlig økning av ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland. Omtrent det dobbelte av økningen i GDP.
3%
Vekst i inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge
Fra 8,5% til 41%
Økning i den samlede verdien av derivater som andel av verdens BNP mellom 1998 og 2010.
Se flere