Tax Justice Network Norway

English

Bølge av åpenhet i EU

Bølge av åpenhet i EU | EU-parlamentet i Strasbourg
EU-parlamentet i Strasbourg

Parlamentskomité i EU har stemt for land-for-land-rapportering for å styrke aksjonærers rettigheter

 
Dato
Legal Affairs (JURI) Committee i EU-parlamentet stemte 7. mai for å innføre land-for-land-rapportering for alle selskaper. I dag er det bare banknæringen som rapporterer etter land-for-land-standarden i EU. EU-parlamentet skal stemme over forslaget den 10. juni.
 
Interessen for åpenhet i selskaper har økt i kjølvannet av LuxLeaks, der det ble avslørt at hundrevis av multinasjonale selskap hadde inngått hemmelige skatteavtaler med Luxembourg.
 
JURIs beslutning anerkjenner at land-for-land-rapportene er viktig også for selskapene selv. Potensielle investorer vil kunne ta bedre beslutninger hvis de vet hvordan selskapene er bygd opp og hvor de opererer. Dette skaper mindre risiko og et mer velfungerende marked.
 
Rapportertene må være offentlig tilgjengelig hvis selskapene skal ha nytte av dem. Dette er i motsetningen til hva OECD anbefaler. OECD ønsker kun at rapportene skal være tilgjengelige for myndighetene i det landet hovedkontoret til selskapet ligger. 
 
Norge bør nå følge på og utvide sin egen land-for-land til å gjelde alle bransjer, og ikke minst inkludere rapportering fra skatteparadisene. 
 
Oppdatert: Den 1. juni vedtok utviklingskomiteen i EU-parlamentet en rapport som går inn for åpen land-for-land-rapportering. 
 
Les mer
 
 
 
Bilde av DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0