Tax Justice Network Norway

English

Bli kjent med Church Action for Tax Justice

Bli kjent med Church Action for Tax Justice |

CAT er en nylig etablert kristen bevegelse fra Storbritannia som engasjerer seg for skatterettferdighet.

 
Dato

Organisasjonen Church Action for Tax Justice (CAT)  ble dannet etter at medlemmer i Methodist Tax Justice Network ville styrke sine kunnskaper om urettferdigheter og nå ut til et bredere publikum. Da initiativet ble lansert i vår 2018, var representanter fra forskjellige kirker til stede, og en bredere oppfordring til alle troende om å bli med i kampen for å bygge et mer rettferdig samfunn.

Church Aid For Tax Justice leder David Haslam forteller at han opplever det som et paradoks å se daglig den fattigdommen han ser blant befolkningen i Storbritannia samtidig som han leser i avisene om de store multinasjonale selskapene og deres strategier for å unngå å betale skatt.  Ifølge Haslam er kampen om rettferdighet et tema som kommer fra bibelen og slik forklarer han sin involvering i skattespørsmål. Han minner om at offentlige tjenester som hjelper de svakeste i samfunnet er finansiert av skatt, og at skatteunngåelse forhindrer derfor myndighetene i å takle fremtidens utfordringer som fattigdom, men også det grønne skiftet som kreves i kampen mot klimaendringer.

Skatt burde ikke sees på som en byrde men som en mulighet til å delta positivt i samfunnet. Ved å sikre at enhver bidrar med å betale den skatten de skal betale, vil alle delta i et kollektivt samfunnsprosjekt, mener han, der ressurser kan rettes til de som trenger de mest.

I tillegg til å øke kunnskaper om rettferdig skattelegging, vil CAT vise seg som en modell for menigheter og andre trossamfunn. De har begynt å undersøke sine egne investeringer i banker og selskaper, og med boken «Investigating our own investments» håper organisasjonen å gjøre en forskjell og utfordre selskapene å forandre deres skadelige skattestrategier.

Vi ønsker dem lykke til!