Tax Justice Network Norway

English

Bye, bye Luxembourg

Bye, bye Luxembourg | Litt mindre skatteparadis på Yngve Slyngstad, adm.dir i Oljefondet
Litt mindre skatteparadis på Yngve Slyngstad, adm.dir i Oljefondet

Oljefondet flytter endelig datterselskapene sine ut av to av verdens verste skatteparadis.

 
Dato

Oljefondet vil flytte sine holdingsselskaper i Luxembourg, USA og Storbritannia hjem til Norge, avslørte Aftenposten den 11. juni. Eiendommene Oljefondet investerer i, er eid gjennom disse holdingsselskapene.

Nyheten kommer bare uker etter at Oljefondet lanserte sitt nye forventningsdokument på skatt og åpenhet. Den gang skrev vi: «En liten revolusjon at fondet forventer høy skattemoral fra selskaper. Dette må også få konsekvenser for Oljefondets egen skatteparadisstruktur.» Nå ser nettopp dette ut til å skje.

Opprettelsen av et slikt forventningsdokumentet, og flytting av skatteparadisselskapene, har vært to sentrale krav fra oss og mange andre organisasjoner og politikere over mange år. Om ikke tro alene flytter fjell, så viser denne saken oss i det minste at hardt arbeid kan flytte verdens største statlige investeringsfond.

Dette er imidlertid bare en start på veien for et mer skatteetisk Oljefond. Fortsatt er ingen selskap blitt trukket ut av investeringsporteføljen på grunn av uetisk skatteadferd. «Kredittversing må utestenges» skrev vi i en kronikk i Dagens Næringsliv, der vi tar tok til orde for utestengelse av den sveitsiske storbanken Credit Suisse.

Likevel: vi har fått en god start på veien mot et skatteetisk oljefond, og vi har store forventninger til fortsettelsen.