Tax Justice Network Norway

English

Innlegg: Internasjonal skatt krever norsk handling (DN)

Innlegg: Internasjonal skatt krever norsk handling (DN) | Peter Ringstad og Sigrid Jacobsen (foto:TJNN)
Peter Ringstad og Sigrid Jacobsen (foto:TJNN)

Vi svarer André Skjelstad (V) om "Google-skatt" i dette innlegget i DN 16.03

 
Dato

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, og Peter Ringstad, rådgiver, Tax Justice Network - Norge.

Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 16.03.18


I innlegget «De enkle løsningers tiltrekningskraft» fra 12. mars fraråder André N. Skjelstad, næringspolitisk talsmann i Venstre, å utrede en norsk løsning på skattlegging av digitale tjenester. Han mener det bør skje innenfor en europeisk, eller internasjonal ramme.

Argumentet fungerer retorisk, men passer dårlig til hvordan regelverksutviklingen på skattefeltet skjer i praksis.

Internasjonalt samarbeid blir ikke automatisk til norsk lov. Som regel kommer OECD med anbefalinger, enten i form av bindende minimumsstandarder, eller frivillige. Norge er heller ikke med i EU, og EØS-avtalen gjelder ikke for skatteområdet. Så internasjonalt samarbeid er ikke alene en løsning for å tilpasse norske skatteregler.

Det må gjøres vurderinger på hvilke av OECDs anbefalinger som skal foreslås som norsk lov, og hvordan dette skal tilpasses eksisterende lovverk. Harmonisering med EU-regelverket krever også iverksetting av nasjonale tiltak og lover. En utredning vil gi et godt grunnlag for å gjøre disse vurderingene og ruster politikerne på Stortinget til å gjøre informerte beslutninger på et område som åpenbart er nytt og vanskelig for mange.

Uansett vil den foreslåtte norske utredningen først finne sted etter at EU har lagt sitt forslag i mars, og OECDs midlertidige rapport i april.

Valget står dermed mellom å la utredningen av hvordan de internasjonale forslagene skal implementeres i Norge være en teknisk øvelse gjort «på bakrommet» hos Finansdepartementet, eller om Stortinget ønsker å få presentert et politisk handlingsrom med ulike tiltak.