Tax Justice Network Norway

English

Innlegg: Ulikhetspolitikk på steroider (DN)

Innlegg: Ulikhetspolitikk på steroider (DN) | Peter Ringstad og Sigrid Klæboe Jacobsen (foto:TJNN)
Peter Ringstad og Sigrid Klæboe Jacobsen (foto:TJNN)

Vi svarer NHOs Øystein Dørum og Petter T. Solbu i dette innlegget i Dagens Nærlingsliv (15.05.18)

 
Dato
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, og Peter Ringstad, rådgiver, Tax Justice Network - Norge.
Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 15.05.18

Ulikhetspolitikk på steroider

Det internasjonale skattesystemet for selskapsbeskatning fungerer ikke. Hva kan gjøres? NHOs Øystein Dørum og Petter T. Solbu foreslår å fjerne hele selskapskatten, i innlegget «Globalisering krever skatteomlegging» den 2. mai i DN.  

Hvorfor skattlegge selskapers overskudd? Overskuddet går jo videre til aksjonærer som vil få økt formue, selskapets ansatte som får høyere lønn, eller forbrukere som betaler en lavere pris. NHO-økonomene foreslår å heller skattlegge formuesgoder som boliger, samt forbruk. Dermed vil jo de samme inntektene tilfalle staten uansett. Samme resultat – bare enklere og greiere. Eller?

Det er to gode grunner til at det ikke er fullt så enkelt. Den ene handler om makt. Den andre handler om ulikhet. Blant verdens 100 største økonomier er nå over halvparten selskaper. Økonomiske muskler gir makt. Uten selskapsskatt vil selskapers makt øke enda raskere enn i dag. Det er spesielt urovekkende i en tid da vi ser at en rekke selskaper inntar monopolsituasjoner innen sine områder. 

Økonomisk ulikhet øker innad i de fleste land i verden – både i inntekt og formue. Særlig er det de 0,1% rikeste som har dratt fra resten. Disse holder det meste av sin formue i og gjennom selskaper. Selskapsskatten sikrer at de må betale en viss skatt på den formuesøkningen som skjer når disse selskapene går med overskudd. Uten den vil ulikheten i formue skyte fart. Å fjerne selskapsskatten vil være økonomisk ulikhetspolitikk på steroider.