Tax Justice Network Norway

English

NHOs grunnlag holder ikke vann (DN)

NHOs grunnlag holder ikke vann (DN) | CC: Let it trickle
CC: Let it trickle

Vi fortsetter debatten med NHOs Øystein Dørum og Petter T. Solbu om avvikling av selskapsskatten.

 
Dato

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, og Peter Ringstad, rådgiver, Tax Justice Network - Norge.

Innlegget ble publisert i DagensNæringsliv 19.06.2018


 

NHO-økonomene Øystein Dørum og Petter T. Solbu ønsker å avskaffe selskapskatten, og hevder dette vil være til det beste for fordeling, lønnstakere og forbrukere. Grunnlaget for disse påstandene holder imidlertid ikke vann.

NHO-økonomene hevder at primært er lønnstakere og forbrukere som til syvende og sist tar regningen for selskapsskatten. Dette støttes riktignok av eldre studier som Scheel-utvalget viser til, men det er i dag ingen faglig konsensus for dette synet. Ifølge de fleste nyere studier betaler lønnstakere og forbrukere ikke mer enn halvparten av kostnaden av selskapsskatten, noe som også støttes av den nyeste studien sitert av Scheel-utvalget. NHO kan derfor ikke på faglig grunnlag dytte hensyn til lønnstagere og forbrukere foran seg som begrunnelse for å avskaffe selskapsskatten.

For det andre hevder Dørum og Solbu at å kutte selskapsskatten vil gi økt lønn for arbeidere. Dette baserer de på den utdaterte «trickle-down»-dogmen, som i dag finner liten støtte i nyere forskning. Er det noe som har kjennetegnet internasjonal økonomi de siste ti årene er det nettopp rikelig med tilgang til kapital for næringslivet, uten at dette har gitt produktivitetsvekst og lønnsvekst.

NHO-økonomene sier også at motivasjonen for at Stortinget har senket selskapsskatten er at man anser den som en ineffektiv skatt. Dette er feil. Hovedgrunnen til at land som Norge stadig senker selskapsskatten er en konsekvens av den internasjonale skattekonkurransen, hvor særlig skatteparadisene har lagt press på andre land.