Tax Justice Network Norway

English

Norge får offentlig eierregister!

Norge får offentlig eierregister! | Foto: Rune Kongsro
Foto: Rune Kongsro

Tax Justice Network – Norge har i mange år arbeidet for innføringen av et offentlig tilgjengelig eierregister. Finansminister Siv Jensen har nå bekreftet at dette vil innføres!

 
Dato

Et av de viktigste kravene for større finansiell åpenhet har vært at det må være offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som eier selskaper. Dette har en rekke organisasjoner, blant annet Tax Justice Network – Norge, jobbet for i en årrekke. Det var blant annet et av de viktigste kravene i rapporten «Åpent Eierskap», som TJNN publiserte sammen med IKT-Norge og Finans Norge i 2015. Denne uken annonserte Finansminister Siv Jensen at Norge kommer til å innføre et offentlig tilgjengelig register over egentlige eiere. Dermed er en viktig seier for større finansiell åpenhet i Norge på trappene.

Det er av stor samfunnsbetydning at informasjon om hvem faktiske eiere og kontrollerer selskaper er tilgjengelig for offentligheten. I dag er informasjon om aksjeeiere offentlig tilgjengelig, men det er ikke nødvendigvis åpenhet om de bakenforliggende reelle eierne, og informasjonen er ikke nødvendigvis oppdatert og kvalitetssikret. I nesten alle større tilfeller av korrupsjon, organisert kriminalitet eller økonomisk kriminalitet ser vi en økende bruk av skallselskaper og selskapsstrukturer. Det er derfor viktig å få på plass tiltak som sikrer innsyn i hvilke personer som står bak selskaper.

Informasjon om (direkte) aksjeeiere og endelig reelle eiere vil lette tilgangen til informasjon som er relevant for å bekjempe økonomisk kriminalitet, både for offentlige instanser, journalister, næringsliv og sivilt samfunn. Det er viktig for å belyse maktforhold i samfunnsliv og næringsliv, og vil være kostnadsbesparende for finansforetak og andre som i dag er pålagt å identifisere reelle rettighetshavere under hvitvaskingsregelverket. I land som Storbritannia og Danmark har man allerede fått offentlig tilgjengelige registre på plass, mens dette har latt vente på seg i Norge.

Denne uken informerte Finansminister Siv Jensen om at Norge kom til å innføre et offentlig register for reelle rettighetshavere (egentlige eiere), på direkte spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski. Bakgrunnen for at Norge nå vil gjøre dette, er at EU har fattet et vedtak om en oppdatering av EUs Hvitvaskingsdirektiv, som Norge vil bli pliktig til å implementere. I det nye EU-direktivet er alle land pålagt å gjøre registre over egentlige eiere tilgjengelige for allmennheten.