Tax Justice Network Norway

English

Oljefondets skatteansvar

Oljefondets skatteansvar | Hovedkontoret til Credit Suisse, et selskap med tvilsom skatterykte. Bilde: Giorgia Xenakis
Hovedkontoret til Credit Suisse, et selskap med tvilsom skatterykte. Bilde: Giorgia Xenakis

Oljefondet har datterselskaper i skatteparadis og investerer i selskaper med dårlig skatterennomé. Les våre tre forslag til hvordan fondet kan bli skatteredelig.

 
Dato
Skatteuredelighet ødelegger skatteinngangen og bidrar til konkurransevridning over hele verden. Aggressiv skatteplanlegging er høyt på den internasjonale agendaen i OECD, G8, G20 og nylig også i Det internasjonale pengefondet. Administrerende direktør Yngve Slyngstad har uttalt at fondet nå begynner å bekymre seg over skatteunndragelser og at dette er en økende bekymring for investorer.(1) 
 
Til tross for dette nevnes ikke tiltak mot aggressiv skatteplanlegging, skatteunngåelser og skatteunndragelser i meldingen. Fondet bruker selv skatteparadiser og investerer i selskaper med dårlig skatterennome. Slik legitimerer de skattemessig uansvarlighet og underminerer kampen mot skatteparadiser.
 
Statens pensjonsfond er forpliktet til å gjøre investeringer som gir en bærekraftig utvikling, og som fører til velfungerende, legitime og effektive markeder. Dette ansvaret må settes inn i en global kontekst. Skatteunndragelser rammer fattige lands skatteinntekter og går ut over budsjetter for skole og helse.(2) Dette betyr i praksis at skatteunndragelser til syvende og sist fører til brudd på menneskerettighetene. 
 
Forslag 1: Ferdigstille forventningsdokumentet på skatt og åpenhet
 
Norges Bank begynte i 2011 arbeidet med et forventningsdokument til selskapene de investerer i der skatt og åpenhet var tema. I kladden heter det blant annet: «Norges Bank forventer at alle selskaper og markedsaktører betaler skatt i tråd med intensjonene i skattelovene i det land de opererer i». Og «Norges Bank forventer at selskaper er børsregistrert i land som har forpliktet seg til å jobbe for mer åpenhet i markedet». 
 
Innholdet i dokumentet er en god start, men må ferdigstilles og tas aktivt i bruk i Norges Banks utøvelse av aktivt eierskap. Dette vil redusere den omdømmemessige og lovmessige risikoen som selskapene løper gjennom bruk av skatteparadiser og andre hemmeligholdsstrukturer.
 
Forslag 2: Avvikle egne selskaper i skatteparadis
 
Oljefondet har opprettet tre datterselskap i Luxembourg av skattemessige årsaker for å håndtere eiendomsinvesternger i fastlands-EU (3).  Luxembourg holder 2. plassen på Financial Secrecy Index (FSI) med en hemmeligholdsprosent på 67 prosent.(4)  For de amerikanske eiendomsinvesteringene har Norges Bank opprettet selskaper i Delaware.(5)  Delaware er en delstat i USA som er velkjent for sitt hemmelighold. Dette er en av få steder i verden der skallselskaper kan opprettes fullstendig anonymt. 
 
Norges Bank må avvikle sine egne selskap i skatteparadis, og ikke opprette nye i jurisdiksjoner med utpreget hemmelighold.
 
Forslag 3: Innføre skatteuredelighet som kriterie for uttrekk i de etiske retningslinjene
 
Under er to eksempler på selskap som Pensjonsfondet investerer i, og som har et tvilsomt skatterennomé. Uttrekk av slike selskap vil gi et sterkt signal til markedet om at Pensjonsfondet som internasjonal investor vektlegger skatteredelighet i sine investeringer. 
 
Formel1:  Som en del av Pensjonsfondets investering i selskapet, har det gitt et lån på 1,1 milliarder. Gjelden gjør at Formel 1 unngår flere hundre millioner kroner i skatt til Storbritannia der virksomheten skjer. Skatteprosenten ender på 0,3 prosent.(6)  Aksjene eies av selskapet Juris Ltd på Jersey, som tidligere har vært i søkelyset på grunn av regnskapsmanipulasjon i Enron før Enron gikk konkurs. Jersey har en hemmeligholdsgrad på 75 prosent (FSI). Formel1-toppen Bernie Ecclestone står nå tiltalt for grov korrupsjon.(7)
 
UBS og Credit Suisse: Pensjonsfondet eier henholdsvis 3,04% og 4,65% av aksjene i to av Sveits’ største banker. Norge eier også hovedkontoret til Credit Suisse i Zürich. Bankene er under etterforskning i USA og i flere EU-land for medvirkning til skatteunndragelser, hvitvasking og skjuling av midler for PEP (publically exposed persons). Sveits topper FSI-rangeringen og har et hemmelighold på 78 prosent. En EU-parlamentariker har uttrykt bekymring til statsminister Erna Solberg om at Statens Pensjonsfond ikke er mer bevisst på rollen til banker i skatteparadis som Sveits.(8)
 
Av Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder
 
Teksten er et høringsinnspill som ble lagt frem for Stortingets Finanskomité den 25. april 2014 i forbindelse med Meld. St. 19 (2013-2014) Forvaltningen av statens pensjonsfond 2013
 
 
Fotnoter
[1] Norway oil fund concerned about tax evasion (Reuters, 9. august 2013.)
[2]– Skatteunndragelse er et brudd på menneskerettighetene (Bistandsaktuelt 23. april 2014.)
[3] "Oljefondet kutter skatten ved å flytte penger via Luxembourg" (Aftenposten 14. august 2013) og
Hvor mange selskaper trengs det for å eie en husrekke i London?" (Morgenbladet, 15.-21. november 2013)
[4] Financial Secrecy Index 2013
[5] Meld. St. 19 (2013-2014) Forvaltningen av statens pensjonsfond 2013, kapittel 4.
[6] Kilde: Dagens Næringsliv sin omfattende dekning av Formel1-saken mars 2014
[7] Formel1-topp risikerer 10 års fengsel (Nettavisen 24. april 2014.)
[8]Illicit activities of Swiss Banks. Brev fra EU-parlamentariker Ana Gomes til Erna Solberg. (1. april 2014.)