Tax Justice Network Norway

English

Seminar: Skattelegging i en internasjonal økonomi

Seminar: Skattelegging i en internasjonal økonomi |

Den 2. desember legger Skatteutvalget frem sin innstilling. Vil tiltakene bidra til stanse skattetriksing i multinasjonale selskap?

 
Dato
Arbeiderpartiets finansfraksjon og Tax Justice Network inviterer til seminar om skattelegging i en internasjonal økonomi, med særlig fokus på løsninger for å hindre at selskaper flytter overskudd til lavskatteland. Seminaret avholdes en uke etter at Scheel-utvalget legger fram sin rapport.
 
Tid:  9. desember kl 1430-1600
Sted: Stortinget, Kinosalen
 
 
Innledninger av 
 
Dereje Alemayehu, Etiopia, leder den globale alliansen for skatterettferd, GATJ (Global Alliance for Tax Justice)
 
John Christensen, Storbritannia, leder og initiativtaker til Tax Justice Network
 
Kommentar v/ Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
 
 
Påmelding: Deltakere som ikke har adgangskort til Stortinget bes melde seg på til marina.rove-nilsen@stortinget.no innen 8. desember kl 1300. Oppmøte inngang Løveporten, id-kort må medbringes.
 
 
Om  utvalgets rapport: Skatteutvalget ("Scheelutvalget") ble nedsatt av Finansdepartentet i forrige regjering. Målet med utredningen er å sikre at Norge i årene som kommer har et robust skattesystem som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. I en tid der skattegrunnlaget er mer mobilt som følge av globalisering, skal utvalget vurdere ulike endringer i selskapsskatten. Utvalget skal vurdere om beskatningen av selskaper er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen. Les mer om sammensetningen og mandatet til utvalget her
 
Vel møtt!