Tax Justice Network Norway

English

Vi søker prosjektleder/utreder

Vi søker prosjektleder/utreder | Bilde: stevepb pixabay CC
Bilde: stevepb pixabay CC

Spennende mulighet innen hvitvaskingsforebygging. Vi lyser ut et heltids engasjement fra august 2017 til april 2018. Søknadsfrist er 1. juni.

 
Dato
Finans- og verdipapirforetak møter strenge krav for å kjenne sin kunde i henhold til hvitvaskingsloven.  Men hva er tilstrekkelig dokumentasjon for å møte disse forpliktelsene? Det finnes ikke klare retningslinjer for hvordan slik kundekontroll skal gjennomføres i praksis. Dette har ført til stor usikkerhet blant de som håndhever regelverket, og en svært varierende kundekontroll.
 
Vi søker en prosjektleder for et prosjekt som skal føre til bedre etterlevelse av Hvitvaskingsloven på dette området. Prosjektet skal resultere i en rapport med anbefalinger som vil gi støtte og veiledning til ansatte i bank, revisjon og andre som skal håndheve hvitvaskingsregelverket.
 
Prosjektet skal samle erfaringer, kunnskap og innspill fra de som i dag arbeider med kundekontroll blant rapporteringspliktige foretak. Best practice skal samles i en rapport som skal bidra til en standardheving og profesjonalisering av kontrollarbeidet.
 
Prosjektpartnere er Tax Justice Network - Norge (TJNN) og Norsk Øko-Forum, Finans Norge og Revisorforeningen. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.
 
Oppgaver
 
Prosjektlederen vil være ansvarlig for utredningsarbeidet og utarbeidelsen av rapporten.
 
·         Generelt planleggings- og koordineringsarbeid i forbindelse med prosjektet
·         Gjennomgang av relevant lovverk og anbefalinger fra Finanstilsynet
·         Planlegge og utforme undersøkelsesopplegg
·         Gjennomføre intervjuer hos rapporteringspliktige foretak
·         Bidra til planlegging og gjennomføring av workshop
·         Utarbeide »verktøy» på bakgrunn av analyse og intervjuer, i samarbeid med prosjektpartnerne og andre
·         Publisere og formidle resultater for prosjektet, i samarbeid med prosjektpartnerne
·         Bidra til faglig utvikling hos prosjektpartnerne på området
 
Kompetanse og erfaring
 
·         Erfaring fra utredningsarbeid eller forskningsarbeid
·         Økonomifaglig utdanning eller erfaring er ønskelig
·         Kjennskap til hvitvaskingsregelverket er ønskelig
·         Erfaring fra prosjektledelse er ønskelig
 
Personlige egenskaper
 
·         God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
·         Gode analytiske evner
·         God på dialog og intervjuer
·         Evne til å ta initiativ og vise engasjement
·         Evne til å arbeide selvstendig
 
 
Betingelser
 
Prosjektlederen vil inngå som en del av TJNNs daglig arbeidsmiljø og ha kontorplass i våre lokaler i Oslo sentrum.
Varighet: Fulltid (100%) i 9 måneder.
Lønn: Lønn etter avtale.  Fleksibel arbeidstid og avspaseringsordning.
 
Søknadsfrist
1. juni 2017
 
Innsendelse av søknad og spørsmål
Gjøres via utlysningen på Finn.no