Tax Justice Network Norway

English

Vil du lage podcast for oss?

Vil du lage podcast for oss? | Foto: FOTOMELIA (Creative Commons)
Foto: FOTOMELIA (Creative Commons)

Vi lyser ut et oppdrag for å videreføre vår populære «TaxCast»! Svarfrist 6. april

 
Dato

Tax Justice Network – Norge har siden 2014 laget podcasten TaxCast om globale skattespørsmål – en produksjon som er støttet av Norad. I 2018 og 2019 skal vi produsere to nye sesonger (fire/fem episoder per sesong) og ønsker tilbud fra potensielle leverandører.

Om podcasten

Podcasten skal få frem spennende historier, nyheter, aktualiteter og gi innsikt til forskning på tema relatert til kapitalflukt, skatteparadiser og skjulte pengestrømmer.  Episodene kan være feature-saker, men også være intervjubaserte, hvor forskere og masterstudenter, personer innenfor granskingsmiljøer, revisjonsselskap, banker, politikere og regjeringsmedlemmer kan være aktuelle intervjuobjekter. Vi ønsker at episodene i størst mulig grad bygges rundt caser i området: skattlegging, finansiell åpenhet. TaxCast ønsker spesielt å nå studenter, og et yngre publikum med interesse for området, med studenter innen juss, økonomi og regnskap/revisjon som særskilt målgruppe.

Tilbudets innhold

·         CV med beskrivelse av tidligere erfaring med radio, og/eller podcast.

·         Oversikt over leverandørens eventuelle selskaps- og eierstruktur.

·         Bekreftelse på at leverandøren ikke er involvert i noen av kriteriene for eksklusjon iht. Norads innkjøpsreglement. Ta kontakt for å få disse oversendt.

·         Timepris inkl. moms

·         Annen informasjon som du mener er viktig å fremheve.

·        I utgangspunktet er det TJNN som sprer informasjon om TaxCast på nettsider og sosiale medier mm. Dersom leverandøren har kompetanse innen markedsføring av podcast (bl.a. på sosiale medier) kan man også inkludere et tilbud om å gjennomføre spredning/markedsføring for TaxCast.

Ansvar og prosjektorganisering

Tax Justice Network – Norge er redaksjonelt ansvarlig for innholdet i episodene, og innehar rettighetene til episodene. Utarbeidelse av programplan gjøres av leverandøren i samarbeid med daglig leder og politisk rådgiver hos TJNN.  Episodene produseres i sin helhet av leverandøren. TJN-N skal godkjenne episodene før de sendes.

Leveranser: 2 sesonger á 4/5 episoder på 20-40 minutter, og bilder/skriftlig publiseringsnotat tilhørende hver episode til bruk i markedsføring/spredning. Episodene skal publiseres på Spreaker og sampubliseres på Soundcloud eller lignende, og kunne abonneres på fra podcast-apper. Det forventes at leverandør holder opptaksutstyr. TJNN holder abonnement hos Spreaker og Soundcloud.


Annet: Ulovligheter eller korrupsjon i forbindelse med tilbudsprosessen vil føre til avvisning av det gjeldende tilbudet.

Frist:  fredag 6. april 2018. Spørsmål og tilbud sendes til peter@taxjustice.no. Aktuelle leverandører vil bli invitert til samtale.