Advokatforeningen viser omsider endringsvilje

Transocean-saken viser behovet for klarere regler for god advokatskikk på skattefeltet, sier forsker.

(Oppdatert 9. mars 2023)

Advokatforeningen er advokatenes interesseorganisasjon i Norge og har blant annet som mål at advokatstanden skal ha høy faglig standard og god yrkesetikk. Samtidig har de mange dokumentlekkasjene fra skatteparadiser blant annet vist hvordan skatteadvokater hyppig brukes til å designe kreative selskapsstrukturer i skattetriksingens gråsoner. Derfor er det oppsiktsvekkende at foreningen har stått steilt imot kravene om å rydde opp i eget hus. Inntil nå.

Gjenoppliving av debatten om skatteadvokater

I 2021 uttalte stipendiat ved juridisk fakultet på UiO og tidligere advokat Trygve Harlem Losnedahl at advokatstanden har sviktet sitt samfunnsansvar om skatterådgivning. Han tok til orde for en utredning av mulige etiske regler for advokaters skatterådgivning.

Dette sobre kravet ble gjentatt i form av en nypublisering av Losnedahls artikkel i Tax Justice Norges bok SKJULT 3. utgave i januar 2023. I et intervju i Dagbladet i forbindelse med lanseringen peker han på to områder der bransjen har en vei å gå: unødvendig hemmelighold, og når advokater rådgir klienter om hvordan de kan omgå skatt.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas svarer i saken at kritikken er misforstått og at bransjen allerede har gode nok etiske regler for hvordan de skal opptre i skattesaker.

Se Losnedahls innlegg og paneldeltakelse på lanseringsarrangementet til boka vår SKJULT:

God nok skatteetikk i Transocean-saken?

Losnedahl følger så opp med en artikkel i Advokatbladet med flere konkrete eksempler på hvorfor dagens retningslinjer er altfor lite spesifikke til å gi relevant veiledning til skatte- og transaksjonsadvokater. Han bruker Transocean-saken som bakteppe, omtalt som Norges største skattesak. Her ble en 40.000 tonns oljerigg tauet ut i britisk farvann i åtte timer for å selges, før den ble tauet tilbake til norsk sokkel. Flere skatteparadiser og skatterådgivere figurerte i sakskomplekset.

Eksemplene imponerer ikke Wessel-Aas, som uttaler at Losnedahls argumenter «viser en manglende innsikt i advokatrollen, og vil snarere undergrave advokatens rolle.»

Nå kaster advokatfullmektig Morten Smedal Nadheim seg inn i debatten med innlegget - Hvor ble det av nysgjerrigheten, Wessel-Aas? Han sier Wessel-Aas virker mer opptatt av å ta Losnedahl enn å ta diskusjonen. Og i et innlegg i Rett24 skriver stipendiat Tomas Midttun Tobiassen : - Advokatfirmaer bidrar til at skattegrunnlag forsvinner over hele verden. Den norske advokatforeningen ønsker ikke å ta ansvar.

Losnedahl selv følger også opp med fire konkrete forslag til revidering av retningslinjene innenfor følgende områder: salg av skatteveddemål, råd og tilrettelegging for ulovligheter, råd om risiko for oppdagelse og håndheving, og bistand til ubegrunnet hemmelighold. Advokat Knut Boye kritiserer forslagene for å være lite praktiske, noe Losnedahl kontrer med at "Dagens advokatetiske retningslinjer sier ingenting om advokaters konstruksjoner av ugjennomtrengelige selskapsstrukterer".

Advokatforeningen snur

I et nytt innlegg fra Wessel-Aas Losnedahls berømmer han forslagene og sier «Da har en debatt som nok fremsto nokså steil, ikke minst fra min side, kommet over i et godt spor.» Losnedahls forslag vil bli grundig vurdert, og han vil be Advokatforeningen arrangere en god diskusjon der også «øvrige bidragsyterne i den foreløpige ordvekslingen bli invitert».

Tax Justice Norge hilser initiativet svært velkomment, og vi regner med å bli invitert inn i diskusjonene. Vi har over mange år kjempet for å lage rammer for skatterådgiveres virksomhet som er bedre tilpasset dagens virkelighet. Vi har blant annet tatt til orde for innføring av opplysningsplikt av skattepakker tilbudt av skatterådgivere, og for en revidering av advokaters sterke taushetsplikt ved skatterådgivning, sist under høringen for ny Advokatlov.

Foto: Kristoffer Lislegaard / Tax Justice Norge