Amerikansk aksjetrend minsker skatten

Equinors milliardtilbakekjøp av aksjer burde skattes

E24 skrev nylig om hvordan Equinor i år skal bruke 28,3 milliarder kroner på tilbakekjøp av aksjer, i tillegg til å betale utbytte til aksjonærene sine. Dermed ser det ut til at den amerikanske trenden med tilbakekjøp av aksjer har kommet til Norge.

Hva innebærer tilbakekjøp av aksjer?

Dersom et selskap har et overskudd vil det foreligge to valg: enten reinvestere pengene i virksomheten eller dele ut overskuddet til sine aksjonærer.

Vanligvis vil overskuddet bli utdelt til aksjonærene gjennom utbetaling av utbytte. Hver aksjonær mottar noen kroner per aksje de eier.

Et selskap kan også velge å utdele overskuddet via tilbakekjøp av aksjer. Dette gjøres ved at selskapet kjøper sine egne aksjer i markedet. Dermed vil noen av aksjonærene selge sine aksjer, mens de resterende aksjonærene vil oppleve en verdiøkning på sine aksjer fordi det blir færre aksjer i markedet.

Dette har blitt svært populært i USA, spesielt etter Trump sin skattereform. De siste ti årene har amerikanske selskaper brukt 5000 milliarder dollar på tilbakekjøp av aksjer. Norske bedriftsledere sier at de vil investere mer dersom selskapsskatten reduseres, men erfaringer fra den amerikanske skattereformen viser at selskaper ikke investerer mer og bare bruker mer penger på tilbakekjøp av aksjer dersom skattekutt gir dem mer penger å rutte med.

USA vedtar skatt på tilbakekjøp

Tilbakekjøp av aksjer er kritisert spesielt av to grunner. For det første fordi selskaper da bruker penger på tilbakekjøp istedenfor å reinvestere overskuddet sitt i flere arbeidsplasser. For det andre kan skatten reduseres ved å gjennomføre tilbakekjøp fremfor å utbetale utbytte.

Dette er grunnen til at den amerikanske Kongressen nå prøver å vedta en avgift på tilbakekjøp av aksjer. Avgiften innebærer at amerikanske selskaper må betale en skatt på 1% av verdien av tilbakekjøpene. Dersom Equinor bruker 28 milliarder på tilbakekjøp må de betale en skatt på 280 millioner kroner.

Hvorfor spares skatt ved tilbakekjøp?

I Norge er skatten på utbytte nå 35%. Likevel er det bare noen få skatteytere som betaler skatt på utbytte, fordi mange investorer er fritatt fra å betale utbytte på grunn av fritaksmetoden.

I Norge er det to ulike grupper som betaler skatt på utbytte: Nordmenn som eier sine aksjer direkte istedenfor via et holdingselskap og utlendinger som betaler noe som kalles kildeskatt. Ved å få verdiøkning i form av høyere aksjepris isteden for utbytte, unngår disse to gruppene å betale skatt på utbytte.

Nordmennene må bare betale skatten dersom de senere selger sine aksjer – da ilegges det gevinstbeskatning på aksjenes verdistigning. Utlendingene betaler ikke skatt på gevinsten når de selger aksjen. For dem vil det derfor være svært gunstig at aksjen stiger i verdi fremfor å få utbetalt utbytte.

Regjeringen bør vurdere å innføre en skatt på tilbakekjøp av aksjer.

Foto: Equinors hovedkontor på Fornebu. Bjoertvedt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons