Ber Stortinget redde viktig åpenhetstiltak

TJN Norge frykter Nærings- og Fiskeridep. vil strande prosessen for et offentlig aksjeeierregister

Oppdatering: I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022 foreslås det å gi 3,5 millioner kroner til gjennomføringen av aksjonærregisteret.

I følge aksjeloven skal informasjon om aksjeeiere være offentlig tilgjengelig. Dette er et viktig prinsipp, men i dag er oppdatert informasjon om aksjeeierskap alt for lite tilgjengelig.

Løsningen er å etablere et offentlig register med oppdatert informasjon om eiere av aksjeselskaper. Stortinget har allerede i 2014 vedtatt at dette skal på plass. Men nå frykter vi at vi ikke vil få noe offentlig aksjeeierregister. I forslag til Statsbudsjett fra Nærings- og Fiskeridepartementet (s.56) står det nemlig at Departementet nå anser Stortingsvedtaket som oppfulgt. Begrunnelsen er Skatteetaten og Brønnøysundregistrene i juni 2021 overleverte en konseptvalgsutredning om alternative løsninger til et slikt register. Departementet skriver ikke noe om at de vil komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan etablere et register.

Det er bra at en utredning er gjennomført, men det er uforståelig at Departementet mener at de dermed har oppfylt et Stortingsvedtak om å etablere et offentlig aksjeeierregister. I verste fall frykter vi at Departementet med dette forslaget forsøker å tilsidesette Stortingets vedtak, og frigjøre seg for ansvaret for å etablere et aksjeeierregister.

Det er derfor nå opp til Stortinget – og spesielt Næringskomitéen, å sørge for at ikke dette viktige åpenhetstiltaket, som allerede er vedtatt av Stortinget, nå blir tilsidesatt.

Tax Justice Network - Norge har i høring om statsbudsjettet 25.10.21 oppfordret komiteen til å i merknad påpeke at vedtaket om å etablere en offentlig løsning om eiere av aksjeselskaper IKKE er utkvittert ved at man har gjennomført en utredning. I det skriftlige innspillet vårt har vi et forslag til hvordan en slik merknad kan se ut. (se vedlegg)

TJNNs innspill til næringskomiteen for statsbudsjettet 2022