Bokanbefaling: Overskuddsflytting

Lettlest og engasjerende om hvordan selskap og enkeltpersoner unngår å bidra til fellesskapet, og hvordan endre politikken som gjør det hele mulig.

Skatteparadisene og deres «kunder» har fylt medieflatene de siste ukene, for eksempel Wilhelmsen-familiens bruk av det norske skatteamnestiet og skatteparadis i norsk vindkraft.

«Skatt er utvilsomt politikk», skriver Gregar Berg-Rolness i Overskuddsflytting – Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien (Gyldendal forlag). Han gjennomgår metodene som brukes når søkkrike personer og multinasjonale selskap blir nullskatteytere og ender opp i skatteparadisene. Han tar et oppgjør med prinsippene som ligger til grunn for internasjonale selskapsskatt og er et nyttig verktøy for alle som ønsker å bidra til skatterettferd.

I boken florerer det av forfatterens skarpe betraktninger på absurditetene i en skakk-kjørt politikkutvikling. Boken er tidvis svært underholdende, som er ingen liten bragd i skattelitteraturen.

Heller enn en redegjørelse av innholdet i boken, kan denne ordlisten tjene som en alternativ inngang til lesingen:

 • Offentlig fattigdom (s. 17)
 • Fantominvesteringer (s. 35)
 • Oligarkkapitalisme (s. 49-54&64)
 • Kriminalisering av den aggressive skatteplanleggingen (s. 64)
 • Skattevasking (s. 66+93)
 • Skattemessig bostedsløs (s. 122)
 • Skattemotivert utvandring (s. 127)
 • Selvstendighetsfiksjonen (s. 142)
 • Mobile skattegrunnlag (s. 142)
 • Hybridenes Mekka (s. 251)
 • Den globale eierskyen (s. 272)
 • Skattelettefetisj (s. 371)
 • Generasjonssolidaritet (s. 371)

Gregar Berg-Rolness er skattejurist med lang erfaring fra Skatteetaten, og er nå faglig rådgiver for Tax Justice Network – Norge. Blandt hans andre bokutgivelser er «Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten» (Gyldendal, 2016). Han har skrevet rapporten Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak (TJN, 2017) og bidratt i rapporten Vindkraftens skyggesider (TJN, 2021).