#CongoHoldup: Afrikas hittil største dokumentlekkasje

Avslører hvordan Kongos elite har brukt bank som kanal for å motta bestikkelser og plyndre befolkningen.

Over 3.5 millioner dokumenter lekket fra BGFIBank avslører hvordan Kongos elite har brukt banken som kanal for å motta bestikkelser og plyndre statens ressurser til egen vinning.

Lekkasjen er kjent under navnet Congo Hold-up.

Journalister har funnet at minst 138 millioner dollar i statlige midler har blitt overført til selskaper eid av den innerste kretsen til Joseph Kabila, tidligere President av DR Kongo. Dette har skjedd via BGFIBank mellom 2013 og 2018, mens Kabila satt ved makten. I tillegg har det blitt registrert 105 millioner dollar til den samme gruppen, uten at kilden for disse pengene er kjent.

Samtidig lever 70% av Kongos befolkning for under 2 dollar dagen.

Storstilt korrupsjon

Congo Hold-up belyser hvordan private interesser har misbrukt Kongos valgkommisjon, sentralbank, statlige gruveselskap og skatteinntekter.

I følge The Sentry, er kinesiske eiere av kobber- og koboltgruver i Kongo blant de som har betalt bestikkelser.

BGFIBank-gruppen har tidligere vært anklaget for å tilrettelegge korrupte ordninger for næringsliv, politikere, og fasilitere avtaler mellom afrikanske diktatorer og europeiske selskaper.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Platform to Protect Whistleblowers in Africa (PPLAAF) og Mediapart er de som har fått tilgang på lekkasjen, som består av millioner av bankutskrifter, e-poster, kontrakter, og dokumenter som viser banktransaksjoner.

Sammen med European Investigative Collaborations (EIC), sivilsamfunn og media-aktører har de analysert dokumentene. Nesten 100 bidragsytere fra 18 land har bidratt i arbeidet.

Lekkasjer bør ikke være eneste kilde til åpenhet

Congo Hold-up er kun den siste dokumentlekkasjen i rekken. Vi har samlet en oversikt over de største, fra de ti siste år, her.

Hver gang nye avsløringer kommer for dagen, uttaler politikere at de er sjokkerte, men likevel skjer det lite konkret for åpenhet i eierskap og selskap.

Vi har tidligere publisert denne listen over tiltak den norske regjeringen kan sette i gang med for å bryte opp finansielt hemmelighold, i Norge og ute i verden. Congo Hold-Up viser at dette arbeidet fortsatt haster.

Foto: PPLAAF