Endelig blir Oljefondets skatteetikk styrket

Nå kan skatteunndragere kastes ut av fondet

Fredag annonserte Regjeringen at de vil styrke det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU), og skatteunndragelse nevnes eksplisitt. Dette er en noe sivilsamfunnet har kjempet for over flere år.

De eksisterende korrupsjonskriteriene skal utvides til å omfatte "annen grov økonomisk kriminalitet", som inkluderer "skatteunndragelse, hvitvasking og tilrettelegging av slike aktiviteter". Kriteriene er formulert generelt slik at de også kan anvendes på fremtidige problemstillinger.

Endringene er i tråd med våre innspill til fjorårets Stortingsmelding om SPUs investeringsstrategi, der vi tok til orde for at SPU som investor må være internasjonalt ledende på skatteetikk.

Endringene bygger på anbefalingene fra NOU 2020:7 - Verdier og ansvar (Mestad-utvalget). Utvalget vurderte SPUs etiske rammeverk som har som hensikt å unngå investeringer i virksomheter som bryter etiske normer.

Foto: Finansminister Jan Tore Sanner la frem Stortingsmeldingen i september 2020. Kenneth Hætta/Finansdepartementet.