EU tapte skattesak mot Amazon

Dommene etter LuxLeaks viser at skattereglene ubrukelig for å hamle opp mot skattetriksene til multinasjonale selskap.

Luxembourgs praksis med å inngå private skatteavtaler som gir selskap svært lave skattenivå ble kjent gjennom de såkalte LuxLeaks-avsløringene fra 2014. EU mente avtalene stred mot regelverket mot ulovlig statsstøtte. Dette ble klaget inn til EUs domstol både av Luxembourg og selskapene Amazon og ENGIE. I dag kom domsavgjørelsene, med to vidt forskjellige resultat:

EU-domstolen gav Amazon medhold, mens det franske energiselskapet ENGIE ble dømt til å ha mottatt selektive skattefordeler av Luxembourg.

Begge selskapene har koblinger til Norge. ENGIE er blant annet medeier av det norske vindkraftverket Tonstad Vindpark AS. Amazon er allerede etablert i Norge med Amazon Prime Video og Amazon Web Services. I Sverige har Amazon etablert varelager og en egen svensk nettside for netthandel. En norsk netthandel er trolig rett rundt hjørnet.

Reaksjoner fra TJN-Norge, ved daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen:

  • Amazon er kanskje den største skatteverstingen og har tjent enormt under koronakrisen. Datterselskapet i Luxembourg tjente over 400 milliarder kroner i 2020, uten å betale en krone i selskapsskatt.
  • Når EU forsøker å stanse de enorme skattetapene gjennom å ta i bruk konkurranseregelverket, må dette sees mer som et desperat forsøk på selvforsvar mot skatteparadiset Luxembourg, enn en god måte å endre skatteregler på.
  • Våre hundre år gamle skatteregler er rett og slett ubrukelige i kampen mot skattetriksene til dagens multinasjonale selskaper. Det haster nå mer enn noen sinne å få på plass globale skatteregler, og vi etterlyser en frist for når myndighetene akter å iverksette kraftfulle nasjonale tiltak hvis de globale forhandlingene fortsetter å dra ut.
  • At energiselskapet ENGIE er involvert i norsk vindkraft bør vekke bekymring. I vår rapport om vindkraftsektoren fant vi særlig høy risiko for overskuddsflytting til utlandet ved bruk av gjeld og renter. EU-dommen forsterker bildet av utenlandske investorer i norsk vindkraft som er villige til å strekke seg langt for å unngå skatt.
  • Dommen mot ENGIE viser at selskapet er villig til å benytte aggressiv skatteplanlegging. Deres involvering i norsk vindkraft bør derfor vekke bekymring. I vår rapport om vindkraftsektoren fant vi høy risiko for overskuddsflytting til utlandet. EU-dommen forsterker bildet av utenlandske investorer i norsk vindkraft som er villige til å strekke seg langt for å unngå skatt.

Foto: Amazons kontor i Luxembourg. TJN Norge.