Faktaark og rapport: land-for-land-rapportering

Land for land-rapportering er et av de viktigste virkemidlene mot skatteunndragelser gjennom skatteparadis. Her finner du faktaark og rapporter som beskriver hva denne rapporteringen er.

Faktaark
Land for land rapportering.
Et to-siders faktaark som forklarer land-for-land rapportering, utarbeidet av Tax Justice Network Norge i 2012. Lastes ned i boks til høyre.

Informasjonshefte
Land-for-land: Hvordan gjøre multinasjonale selskaper mer transparente
Informasjonsheftet er oversatt av Attac fra det engelske informasjonsheftet utgitt av Tax Justice Network:
"Country-by-Country Reporting: How to make multinational Companies more Transparent (mars 2008)

Rapport
Denne rapporten beskriver mer detaljert hva som inngår i land-for-land-rapportering, og om hvordan denne henger sammen med andre åpenhetsinitiativ som EITI og Dodd-Franck-loven i USA. Rapporten ble gitt som høringsinnspill til høsten 2010: Country-by-Country Reporting: Shining Light onto Financial Statements

Oppdatert rapport om land-for-land fra 2012: Country-by-country Reporting – Accounting for globalisation locally

For en kort overordnet beskrivelse av land-for-land, les i vår ordliste.

TJN - land for land rapportering