Grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft er rettferdige skatter

Reaksjoner fra Tax Justice Norge på Regjeringens skatteforslag

Sitater, Peter Ringstad, politisk leder, Tax Justice Norge:

  • Grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft er rettferdige skatter.

  • Det er på høy tid at man får på plass en grunnrentebeskatning av havbruksnæringen. Dette er i det bredere felleskapets interesse. At det ikke har skjedd tidligere er først og fremst takket være svært aktiv motarbeidelse fra næringen. De representerer særinteresser med noen få milliardærfamilier som Witzøe og Fredriksen i spissen.
  • For framtiden er det viktig at det etableres et prinsipp om at grunnrente i vindkraft skal komme felleskapet til gode. De to store tidligere industrieventyrene i Norge var begge basert på energi – vannkraften og olja – og for begge disse ble det etablert skatteordninger som sørget for at felleskapet tok del i verdiskapningen. Nå skal vi gjennom en grønn omveltning hvor vindkraft blir sentralt. Da må også dette skje på en rettferdig måte som kommer fellesskapet til gode.
  • At det så lenge har vært en ubeskattet grunnrente – en superprofitt – på bruk av felleskapets ressurser i både vindkraftnæringen og havbruksnæringen, har vært en gavepakke for eierne av disse selskapene.

Kontakt:

Peter Ringstad

peter@taxjustice.no

48262611

Tax Justice Norges arbeid med vindkraft:


Tax Justice – Norge gjorde i 2021 en kartlegging av eierforholdene i norske vindkraftverk i drift i rapporten Vindkraftens skyggesider - Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap.

Rapporten viser at 7 av de 10 største eierselskapene kan knyttes til skatteparadis, enten gjennom eierskapsstruktur eller finansiering. Totalt kan 42% av norsk vindkraftproduksjon kan knyttes til skatteparadis.


Rapporten avdekket at det er høy risiko for overskuddsflytting i norsk vindkraft og at skattereglene har mange hull som gjør overføring av store inntekter til utlandet mulig.

I rapporten anbefalte vi Regjeringen å innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land.

Se også vår nettsak om grunnrenteskatt på havbruk.