Havari for OECDs prestisjeprosjekt på skatt

USA truer med å trekke seg fra digitalskatte-forhandlinger. Dette øker presset for nasjonal handling - inkludert for den norske regjeringen.

Hva har skjedd?

USA har meddelt UK, Frankrike, Spania og Italia at de internasjonale forhandlingene om digitalskatt har gått i lås, og bør avsluttes. I brevet skriver USAs finansminister Steve Mnuchin videre at USA verken vil godta digitalskatter eller andre unilaterale tiltak. Og at USA ikke kommer til å godta globale skatteregler som påvirker amerikanske tech-selskaper, selv ikke i et mellomstadium.

Dette meldte Financial Times den 17. juni, men allerede 18. juni kom en talsperson fra USAs finansdepartement med en delvis motstridende melding: At USA i stedet ønsker en pause i forhandlingene grunnet Korona-viruset, og ønsker likevel å delta på neste OECD møte i juli.

Det hersker dermed full forvirring om fremtiden til OECDs prestisjeprosjekt på skatt – de såkalte BEPS-forhandlingene. Det er vanskelig å se for seg noen mulighet for at forhandlingene nå skal lykkes og en ny avtale ferdigstilles i løpet av 2020, som var OECD sin opprinnelige tidsplan, som sekretariatet også har sagt skal holde selv etter korona-utbruddet.

Andre land kan vedta regler uten å ha USA med på laget, men kan ikke anvende dem på amerikanske selskaper uten å bryte skatteavtaler med USA. Dette er få land villige til å gjøre. Siden de største tech-selskapene er amerikanske, vil nye OECD-regler som ikke omfatter diss selskaper, heller ikke ha stor effekt på skatteinntektene.

Mnuchin skriver at USA ønsker å fortsette forhandlingene om den andre delen av skattereformen i OECD, som handler om en minimumskatt.

I fjor iverksatte USA mottiltak mot Frankrike, som hadde innført digitalskatt unilateralt. USA innførte straffetoll på en rekke franske varer. USA har lovet lignende mottiltak mot andre land som innfører digitalskatt, og har satt i gang prosesser for å vurdere tiltak mot blant andre Storbritannia, India, Tyrkia, Italia og Spania.

Hva nå?

Vi har tidligere advart mot mulighetene for at OECD-forhandlingene ville strande, og at Norge må jobbe langs flere spor for å ruste oss mot skattelekkasjer fra multinasjonale selskaper.

EU sier de står klar med egne digitalskatter om OECD-prosessen ikke lykkes, og den økonomiske krisen som følge av Korona har forsterket behovet for økte skatteinntekter fra tech-selskaper. Bruddet i OECD-forhandlingene vil trolig gjøre at flere land vil innføre egne tiltak rettet mot digitale selskaper.

Den norske regjeringen har lenge holdt fast på at de avventer prosessen i OECD før de vurderer norske tiltak. Nå tyder alt på at ingenting kommer ut av OECD-sporet. Presset er nå på regjeringen til raskt å utrede alternativer. Dette må også inkludere sterkere satsning på FN som arena for videre arbeid for nye og rettferdige internasjonale skatteregler.

Bilde: Finansminister Jan Tore Sanner kan få det travelt med å utvikle nye skatteregler etter OECD-havariet. Foto: Marte Garmann