Hvordan kan vi sikre åpenhet i norsk vindkraft?

TJN-rapport tema for NRKs Debatten

I NRKs Debatten 7. mars var det stor uenighet om norsk vindkraft: Bør den bygges? Bør det finansieres og eies av det offentlige eller kan private aktører gjøre en bedre jobb? Tross uenighet i disse spørsmålene, var det bred enighet om at det er viktig å vite hvem som eier og finansierer sektoren. Vi så imidlertid at verken ordføreren i Egersund eller Kinn visste hvem som eier vindparkene i deres kommuner. Dette er i tråd med funnene fra vår rapport, Vindkraftens skyggesider, hvor vi fant at 7 av de 10 største vindkraftselskapene i Norge kan knyttes til skatteparadis.

Tre tiltak vi kan innføre nå for å sikre åpenhet

Her er noen enkle tiltak som kan innføres med en gang, som sikrer åpenhet i norsk vindkraft – og større åpenhet i norsk økonomi generelt.

1. Vi må få på plass et register over reelle rettighetshavere

Her må alle norske selskaper oppgi hvem som er deres egentlige eiere, bak alle eventuelle rekker av selskaper i utlandet. Slike registre er svært utbredt i andre europeiske land, og det er nesten bare i Norge som ikke har et slikt register på plass. Vi har jobbet for å få på plass et norsk register i mange år, men det blir stadig utsatt. Registeret sto i fare for å bli verdiløst under prosessen med statsbudsjettet for 2023, men etter en betydelig mobilisering fikk vi reddet finansieringen. Registeret skulle egentlig være på plass 1. januar 2023, men ble utsatt grunnet et vedtak i EU-domstolen i Luxembourg.

Se Sigrid Klæboe Jacobsen forklare viktigheten av registeret for å bekjempe økonomisk kriminalitet på NRK Nyhetsmorgen 10. mars:


2. Vi må stille langt større krav til åpenhet når vi gir konsesjoner til å drive vindkraftverk

Norge bør kreve å vite, ikke bare hvem som egentlig eier selskapene, men også kreve informasjon om hvem som faktisk investerer. Dette er viktig, for da vi så på eierskapet i norske vindkraftverk var det ofte at all pengene til utbyggingen av kraftverkene kom som lån fra fond i skatteparadis, hvor det var umulig å finne ut hvem som stod bak. Informasjon om både eierskap og investering er derfor viktig. Dette er blant hovedanbefalingene i rapporten vår, Vindkraftens skyggesider.


3. Vi må kreve mer informasjon om vindkraftselskapenes økonomi

EU har innført krav om såkalt land-for-land-rapportering for utvalgte sektorer, for eksempel utvinningsindustrien og finanssektoren. Ved slike rapporteringskrav må selskapene oppgi regnskapstall for hvert land de driver virksomhet i. Dermed får man oversikt over økonomien i hele konsernet, og man ser hvor overskuddet plasseres og hvem som får profitten. I Norge har vi flere versjoner av land-for-land-rapportering for ulike sektorer, men regelverkene bør forenkles og forbedres, slik at blant annet vindkraftsektoren inkluderes.


Støtt vårt arbeid

Tax Justice Norge har siden 2010 jobbet utrettelig for global skatterettferdighet og mot finansielt hemmelighold. Vi er en liten organisasjon med fem ansatte og begrensede ressurser, og er derfor avhengig av støtte for å kunne styrke innsatsen mot skatteparadisene. Utgivelsen av rapporten Vindkraftens skyggesider er et eksempel hvordan vi jobber. Hvis du synes vårt arbeid er viktig, kan du støtte oss ved å bli fast giver.

Se utdrag fra Debatten om vindkraft og skatteparadis:

Foto: Politisk leder Peter Ringstad og programleder Fredrik Solvang på NRKs Debatten tirsdag 7. mars. Gjengitt med tillatelse fra NRK.

Videoer: Klippene fra Debatten og Nyhetsmorgen er gjengitt med tillatelse fra NRK.