SV sikrer finansiering av viktig åpenhetstiltak

Budsjettenighet med regjeringen reverserer kutt av register for reelle rettighetshavere

SV og regjeringen er enige om statsbudsjett for 2023. Blant SV sine gjennomslag er midler til implementering av register for reelle rettighetshavere. Før forhandlingene med SV lå det an til at regjeringen ikke ville finansiere ferdigstilling av registeret. Som vi skrev i vårt høringsinnspill til statsbudsjettet, er et uferdig register ubrukelig for arbeidet mot finansielt hemmelighold og økonomisk kriminalitet. Tax Justice Norge har kjempet for å reversere kuttet, og det er derfor en viktig seier at dette nå har skjedd.

Tilbakeslag i Europa

Redningen kommer kun dager etter en dom i EU-domstolen 22. november, som slo fast at registrene i EU-land ikke kan gi full tilgang til alle personer i alle situasjoner, av personvernshensyn. Dette er et stort og paradoksalt tilbakeslag for åpenhet i eierskap, i lys av det pågående arbeidet med å identifisere og fryse oligarkers verdier. EU-dommen bør ikke hindre eller utsette ferdigstillingen av et norsk register for reelle rettighetshavere. Forpliktelsene for land til å etablere og drifte slike registre ligger like fast etter dommen, men den vil potensielt få konsekvenser for hvordan tilgangen til opplysningene i registrene reguleres.

At vi nå har sikret implementeringen av et norsk register for reelle rettighetshavere er dermed et lysglimt i en ellers mørk tid for åpenhet i eierskap i Europa.

Foto: Sosialistisk Venstreparti