Ikke la Kommune-Norge snuble inn i et kappløp mot bunnen

Vårt høringsinnspill til utredning om inntektssystemet for kommunene

Det følgende er Tax Justice Norges høringsinnspill til utredningen om inntektssystemet for kommunene (NOU 2022: 10).

Den nåværende innretningen av formuesskatten, hvor kommuner har mulighet til å senke skattesatser for å tiltrekke seg formuende, er uheldig. Bø i Vesterålen reduserte sin formuesskattesats for drøye to år siden, og det var da mye medieoppmerksomhet rettet mot de formuende personene som meldte flytting dit. Den gang ble det regnet på konsekvensene reduksjonen har for både tilflytter- og fraflytterkommuner: For hver 500 kroner i formue Bø tiltrekker seg, tjener de én krone i formuesskatt. Men for hver krone de tjener, går 3,50 kroner i skatteinntekter tapt et annet sted. Tross at enkeltkommuner og formuende personer kan tjene på reduksjonen, reduseres altså det totale inntektsgrunnlaget for kommunene.

I lys av at Bø reduserte sin formueskattesats, ble utvalget i et tilleggsmandat bedt om å vurdere om slik praksis er forenlig med dagens system for inntektsutjevning. Utvalget mener primært at kommuner ikke burde kunne endre formueskattesatsen, og trekker frem det nåværende systemets mulighet for skattekonkurranse som et argument for dette. Spesielt gjelder dette hvis flere kommuner gjør som Bø, skriver utvalget.

Da utvalget leverte sin utredning var det kun Bø som hadde benyttet den kommunale muligheten til å redusere formuesskattesatsen. Etter utvalget leverte sin utredning, har også Sande kommune på Sunnmøre vedtatt å redusere sin formuesskattesats for å tiltrekke flere folk. Også Hvaler, Strand og Tvedestrand meldte interesse for å redusere formuesskattesatsen i kjølvannet av Bøs vedtak.

Tax Justice Norge støtter forslaget om å fjerne kommuners mulighet til å redusere formuesskattesatser. Dette vil hindre opprettelsen av lokale skatteparadiser, som uthuler det kommunale skattegrunnlaget.

Foto: DALL-E 2