Null tillit til ny Oljefondsleder

Nicolai Tangen er tungt inne i skatteparadis. Vi mener han er uegnet til den nye jobben som leder av et skatteetisk offentlig fond.

En forkortet versjon av dette innlegget er publisert i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv har avslørt at den nye lederen av Oljefondet, Nicolai Tangen, har hedgefond registrert på Caymanøyene, trust på Jersey og selskap på De britiske jomfruøyene. Tangen har uttalt at han skal trekke seg ut av skatteparadisforbindelsene når han begynner i sin nye jobb.

Strukturene er opprettet for skatteformål, uttaler Tangen. Denne typen holdninger til skatt og åpenhet harmonerer ikke med oppgaven å lede verdens største offentlige investeringsfond.

Truster regnes som de verste og mest hemmelighetsfulle konstruksjonene og Jersey har fullt hemmelighold for truster, ifølge Financial Secrecy Index. I teorien skal eieren avskjære seg helt fra eierskapet. I praksis opprettholder vedkommende ofte styringen. Dette mer enn antyder Tangen når han sier om sin egen trust: «jeg vil generelt forvente at forvalterne tar hensyn til mine ønsker, men de er ikke bundet av dette».

Den internasjonale innsatsen mot skatteparadis handler om å tvinge skattemyndighetene der til å dele informasjon direkte til skattemyndighetene i andre land, fordi svært mange ikke oppgir inntekter og formuer holdt i skatteparadis til sine hjemland. De rikeste 0.01 % i Skandinavia unndrar 25 prosent av skatten de skulle ha betalt, ifølge forskere.

I sitt forsvar av Tangen, sa sentralbanksjef Øystein Olsen at det er vanlig å velge å organisere hedgefond i skattemessig nøytrale jurisdiksjoner (les: nullskatteland) for å unngå dobbeltbeskatning av fondets investorer. Men det største skatteproblemet i verden er ikke dobbeltbeskatning, men dobbel ikke-beskatning. Kompliserte selskapsstrukturer og bruk av skatteparadis er ideelt for å skjule eierskapet sitt og unngå skatt.

Internasjonal innsats mot verdens skatteparadis har gjort at det totalt sett har blitt mer åpenhet i finansverdenen. Caymanøyene har derimot kjempet mot disse utviklingene, og toppet nylig Financial Secrecy Index 2020. De britiske jomfruøyene stiger også på kåringen, og har også økt grad av hemmelighold siden 2018.

I Oljefondets «Forventningsdokument på skatt og åpenhet» fra 2017 er budskapet at ledelsen i et selskap har et ansvar som går ut over maksimering av profitt for aksjonærer. Dette er et fraværende perspektiv i hedgefondbransjen, hvor strukturer for aggressiv skatteplanlegging er standard.

Oljefondet skal være en langsiktig investor og som gjennom ansvarlig forvaltning skal påvirke selskaper på viktige områder som klima, barnearbeid og bruk av vann. Hegdefond generelt har stor frihet til å bruke kortsiktige, spekulative finansinstrumenter og kan inngå "veddemål" om selskaper og markeder skal falle i verdi. Kontrasten mellom de to typer forvaltning kunne ikke vært større.

Vi må legge til grunn at Tangen ikke har gjort noe ulovlig i dine skatteparadisplassering. Men nettoeffekten av skatteparadisenes eksistens er svært negativ, og påfører andre land et årlig tap av skatteinntekter på flere hundre milliarder dollar.

Koronakrisen ser ut til å bli en verre økonomisk krise enn depresjonen på 30-tallet. Det er nå viktigere enn noen gang å stenge mulighetene for å flytte verdier til og via skatteparadis. Da kan vi ikke ha en leder av Oljefondet som tar med seg hegdefondbransjens og skatteparadisenes aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i sin nye jobb.

Les også
Oljefondet: I økende grad en stemme for åpenhet på skatt (taxjustice.no)

Bilde: George Town, Cayman Islands (rh43 / CC BY)