Seminar om nytt eierskapsregister

Arbeiderpartiets finansfraksjon, Tax Justice Network - Norge, IKT-Norge og Finans Norge inviterer til seminar på Stortinget tirsdag 28. april.

Tirsdag 28.04 Kl 13:00 – 15:15
Inngang Løvebakken, møterom S-447

Påmelding til marina.rove-nilsen@stortinget.no innen mandag 27. april kl. 14:00

Program

13:15 Åpning ved Marianne Marthinsen, Arbeiderpartiet
13:30 Roger Schjerva, IKT-Norge
13:45 Idar Kreutzer, Finans Norge
14:00 Sigrid Jacobsen, Tax Justice Network - Norge
14:15 Christian Hambro, Transparency International Norge
14:30 Jon Wessel-Aas, Advokat
14:45 Vegard Venli, Pressens Offentlighetsutvalg

Avklaringer og diskusjon dersom vi har holdt tidsskjema.

Seminaret avsluttes senest 15:15.

Bakgrunn

Arbeiderpartiet og KrF har fremmet forslag i Stortinget om behovet for økt åpenhet om eierskap og selskapsstrukturer. Åpenhet om eierskap og selskapsstrukturer har vist seg å være svært viktig i arbeidet mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking. En utvikling der mange selskaper har forgreininger til utlandet, utfordrer myndigheter, media og organisasjoners mulighet til å danne seg en oversikt over eierinteresser og selskapsstrukturer.

I en situasjon der en stadig større del av verdenshandelen foregår mellom selskaper med samme eiere, øker samtidig sannsynligheten for mangelfulle konkurranseforhold. Det er avdekket at dette ikke sjelden resulterer i priser langt fra reell markedspris og svekkede skatteinntekter, som en konsekvens av overskuddsflytting. Et eierregister som bidrar til åpenhet vil derfor kunne forbedre norsk næringslivs konkurranseevne. Hvilke eierinteresser politikere og beslutningstakere har, er selvsagt også av interesse for offentligheten. Vi har invitert en rekke innledere til å snakke om dette om dette forslaget sett fra deres ståsted.

Forslagene som er til behandling i finanskomiteen lyder som følger:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking

2. Stortinget ber regjeringen påse at et slikt register følger opp Financial Action Task Forces anbefalinger fra 2012 om internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering og spredning, og at registeret følger opp EU-reguleringen på dette området.

Hele begrunnelsen for forslaget kan leses her

Les mer
Se oversikt over debatten om egentlig eierskapsregister fra februar 2014 og frem til i dag