Lite inntekter fra “skammelig avtale”

Tax Justice Network lanserer i dag en analyse som viser at den nylig underskrevne avtalen mellom Sveits og Storbritannia vil gi minimalt med inntekter for britiske myndigheter.
Den 2. september omtalte vi den da nylig inngåtte avtalen mellom Sveits og Storbritannia som «skammelig». Avtalen gir hemmelighold og beskytter identiteten til britiske statsborgere som har gjemt unna verdier i Sveits, og dermed unndratt britisk skatt. I bytte mot denne beskyttelsen skulle Storbritannia motta verdioverføringer fra Sveits som kompensasjon. Overføringene ble anslått til å kunne gi britiske inntekter på så mye som fem milliarder britiske pund. Tax Justice Network var tidlig ute med å pepeke hvor skadelig denne avtalen vil være, både gjennom at den gir immunitet til skattekriminelle, og at den stikker kjepper i hjulene for arbeidet med EUs sparedirektiv, som vil være et langt mer effektivt verktøy enn alternativene vi har i dag for å hanskes med skatteunndragelse.
En analyse lansert av Tax Justice Network idag viser i tillegg til dette at avtalen er så full av hull at den kan komme til å ende opp med å koste Storbritannia mer penger enn de vil tjene (lenke til å laste ned rapporten nederst på siden). Analysen har blant annet fått omtale Financial Times (for betalende brukere) og The Guardian idag. Tax Justice Network har identifisert 10 fluktveier skatteunndragere kan benytte seg av for å omgå avtalen. Til sammen vil disse fluktrutene være så omfattende at det er tvilsomt om britiske myndigheter vil få overført verdier av betydning. I tillegg vil avtalen tre i kraft først i mai 2013, noe som vil gi rikelig med tid til å flytte verdier for å utnytte avtalens smutthull. Dermed vil avtalen gi minimalt med etterlengtet mynt i kassa, samtidig som den er med på å styrke og legitimere hemmeligholdet i Sveits.
Storbritannia-Sveits-avtalen ble snarlig fulgt opp av en liknende avtale mellom Sveits og Tyskland. Vi varslet da at vi fryktet en domino-effekt av slike avtaler. Sveits er nå i forhandlinger med Hellas, Frankrike, Spania og en rekke andre land, blant annet Uruguay, om å inngå liknende avtaler. Samtidig undersøker Storbritannia mulighetene for å tegne slike avtaler med andre skatteparadiser som Panama og British Virgin Islands. Flere av skatteparadisene ser på dette som en interessant modell som tillater dem å beholde dagens system med hemmelighold. Tax Justice Network advarer på det sterkeste mot at denne modellen, som garanterer sekretesse og hemmelighold og samtidig vil gi minimale inntekter, sprer seg i det globale finanssystemet.
Last ned analysen fra Tax Justice Network her:
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/TJN_1110_UK-Swiss_master.pdf

Peter Ringstad, koordinator, Tax Justice Network Norge.