Skatteverstinger må ut av Oljefondet

Behov for tydeligere mandat mot alvorlig økonomisk kriminalitet, hvitvasking og skatteunndragelse i fondets etiske retningslinjer

I sommer leverte etikkutvalget en utredning med forslag til endringer i fondets etiske retningslinjer. Utredningen har nå vært på høring, og skal legges frem som en Stortingsmelding om Statens pensjonsfond rundt april 2021. Dette er våre innspill.

Skatteetikk stadig viktigere for Oljefondet
Tax Justice Network – Norge har vært en pådriver for at Oljefondet skal være en internasjonalt ledende investor innen skatteetikk. Vi arbeidet tett på NBIM i prosessen med å utvikle Forventningsdokumentet på Skatt og Åpenhet, som kom i 2017. Fondet har siden da stadig intensivert og utvidet sitt arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse innen skatt- og åpenhetsområdet.

Det er svært positivt at NBIM høsten 2020 har solgt seg ut av de syv første selskapene på bakgrunn av manglende etterlevelse på forventningsdokumentet på skatt og åpenhet.

Dette arbeidet må styrkes, men også komplementeres med at man får et tydeligere ris bak speilet ved at det gjøres tydelig i de etiske retningslinjene for Oljefondet at særlig grove brudd på skatteetikk kan medføre utelukkelse fra fondet.

Utvidelse av korrupsjonskriteriet - annen grov økonomisk kriminalitet
Tax Justice Network – Norge har sammen med flere andre organisasjoner etterlyst en tydeliggjøring på at alvorlig økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette, kan danne grunnlag for eksklusjon fra fondet etter de etiske retningslinjene.

Vi er derfor svært glade for at utvalget tar opp nettopp dette i utredningen, og foreslår å erstatte dagens kriterie «grov korrupsjon» med «grov korrupsjon eller annen grov økonomisk kriminalitet».

I utredningen kommer det tydelig frem at utvalget med dette nye kriteriet mener å omfatte et bredt spekter av tilfeller av grov økonomisk kriminalitet, som skatteunndragelse eller hvitvasking. Dessverre er det mer uklart hvorvidt tilrettelegging av denne typen aktivitet, slik vi så fra for eksempel advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama Papers, vil omfattes av det nye kriteriet.

Må bli tydeligere
Vi mener derfor at mandatet bør gjøres enda tydeligere, og foreslår at dagens kriterie «grov korrupsjon» erstattes med «grov korrupsjon, økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette».

De siste 14 årene har de etiske retningslinjene for Oljefondet vært akkurat de samme. Nå er det på tide å si klart ifra til selskaper at skatteunndragelse er i strid med våre etiske grenser.

Dette er en omskrevet versjon av Tax Justice Network – Norge sitt skriftlige høringsinnspill. Les hele innspillet her: NOU 2020: 7 Verdier og ansvar — Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland