Brevet kan lastes ned som pdf-dokument til høyre.
Les det åpne brevet fra organisasjonene her.

Svar fra Monica Mæland