#OpenLux-avsløringen

Data fra Luxembourgs nye eierregister viser hvordan landet fortsetter å tilrettelegge for skattetriksing og kriminalitet

Alle sitater: Sigrid Klæboe Jacobsen, daglige leder, Tax Justice Network – Norge:
sigrid@taxjustice.no / 46861189. Pressebilde her: https://taxjustice.no/kontakt/pressebilder

  • Skatteparadisavsløringen #OpenLux1 beviser at Luxembourg systematisk undergraver andre lands skattesystemer. Syv år etter den store «LuxLeaks»-avsløringen, fortsetter altså landet å tilrettelegge for at rike selskaper og personer kan unnslippe skatt.
  • OpenLux er historiens første skatteparadisavsløring basert på offentlige kilder, og er et resultat av at EU har krevd større åpenhet av sine egne skatteparadiser. Luxembourgs nye eier-register har imidlertid betydelige svakheter, som at bare litt over halvparten av selskapene har oppgitt sine reelle eiere. Sakene som blir avdekket gjennom OpenLux er dermed bare toppen av isfjellet.
  • De nye avsløringene viser hvordan Luxembourg også bidrar til korrupsjon og kriminalitet. Blant selskapseierne er internasjonale våpenhandlere, russiske mafialedere, personer som har blitt søkkrike på avskoging av regnskogen, og flere medlemmer av ‘Ndrangheta mafiaen.

Etter tidligere skatteparadislekkasjer som Panama Papers, påla EU alle medlemsland å opprette registre som viser de egentlige eierne av selskap. Luxembourgs register for Reelle Rettighetshavere2 kom på plass i 2019. Åpenheten har nå for første gang gjort det mulig å systematisk gjennomgå selskapseiere i Luxembourg. Informasjonen er imidlertid svært vanskelig å analysere, blant annet fordi man ikke kan gjøre søk på selskapseier, kun på selskap.

Tax Justice Networks rapport «state of tax justice 2020»3anslår at Luxembourgs skadelige skattesystem hvert år påfører andre land mer enn 200 milliarder kroner i tapte skatteinntekter.

Med sine 600.000 innbyggere, mottar Luxembourg like mye utenlandsinvesteringer (FDI) som USA, og mye mer enn Kina. Dette utrolige tallet kan bare forstås dersom man tar høyde for den unike rollen Luxembourg har fått i å legge til rette for aggressiv skatteplanlegging.


Noter

  1. Hva er #OpenLux?
    OpenLux er et journalistsamarbeid som har undersøkt data i Luxembourgs register for reelle rettighetshavere. Undersøkelsen har blitt gjennomført av den franske Le Monde, Tyske Süddeutsche Zeitung, journalistnettverket Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Belgiske Le Soir, Luxembourgske Woxx og den amerikanske mediegruppen McClatchy, som blant annet publiserer Miami Herald, med flere.
  2. Hva er et register for reelle rettighetshavere?
    Et register som på engelsk omtales som «Benficial Owner register». Her en engelsk forklaring fra det internasjonale Tax Justice Network: A beneficial owner is the real person, made of flesh and blood, who ultimately owns, controls or receives profits from a company or legal vehicle, even when the company legally belongs, on paper, to another person or entity, like an accountant or a shell company. Companies must typically register the identities of their legal owners (which can be real people or other companies), but not necessarily their beneficial owners. In most cases, a company’s legal owner and beneficial owner are the same person but when they’re not, beneficial owners can hide behind legal owners, making it practically impossible to tell who is truly running and profiting from a company. This allows beneficial owners to abuse their tax responsibilities, break monopoly laws, get around international sanctions, launder money and funnel anonymous money into political processes – all while staying anonymous and out of the reach of the law. For more information about beneficial ownership, see our summary here. For a in-depth account of countries’ progress on beneficial ownership, see our “The state of play of beneficial ownership registration in 2020”.
  3. https://taxjustice.no/artikkel/ny-rapport-state-of-tax-justice-2020


Foto: Kristoffer Lislegaard / Tax Justice Network - Norge