Bedrifters og investorers samfunnsansvar

I tillegg til lov- og regelendringer, finnes det også tiltak som næringslivet selv iverksetter for større åpenhet om skatt. Her kan du finne aktuell litteratur om bedrifter og investorer.

Bedrifter

Hvordan forholder bedrifter seg til skatt, sett fra et samfunnsansvarsperspektiv? Noen multinasjonale selskaper ser nå skatt som en del av sin Corporate Social Responsibilty (CRS), og publiserer frivilling opplysninger om hvor mye de betaler i skatt til ulike land.

Litteratur


Investorer

Har investorene i et selskap et samfunnsansvar på skatt? I så fall – på hvilken måte kan de yte innflytelse over bedrifters tilnærming til skatt? Potensielle norske caser kan være Norfund, Oljefondet, Folketrygdfondet og ulike private etiske fond.


Litteratur

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer