Samfunnsansvar

Bedrifters og investorers samfunnsansvar

I tillegg til lov- og regelendringer, finnes det også tiltak som næringslivet selv iverksetter for større åpenhet om skatt, som for eksempel "Fair Tax Mark" i Storbritannia. Her kan du finne aktuelle problemstillinger og litteratur om disse tema.

Skatt og bedrifters samfunnsansvar:
Hvordan forholder bedrifter seg til skatt, sett fra et samfunnsansvarsperspektiv? Noen multinasjonale selskaper ser nå skatt som en del av sin «Corporate Social Responsibilty», og publiserer frivilling opplysninger om hvor mye de betaler i skatt til ulike land.

Aktuelle spørsmål:

  • - Er omdømme vel så begrensende mot aggressive skattestrategier som strengere lover og regler?
  • - Kan et «Fair Tax»-merke fungere på samme måte som «Fair Trade» og miljømerker?
  • - Her er det mange muligheter for case-studier. For eksempel er Hydro blitt kritisert for å støtte bærekraftig utvikling i Barcarena i Brasil, samtidig som de har forhandlet frem gunstige skatteavtaler i landet.

Skatt og investorers samfunnsansvar
Har investorene i et selskap et samfunnsansvar på skatt? I så fall – på hvilken måte kan investorer yte innflytelse over bedrifters tilnærming til skatt?
Potensielle norske caser kan være Norfund, SP-U (Oljefondet), Folketrygdfondet og ulike private etiske fond.

Aktuelle spørsmål:

  • - Hvordan bruker SP-U dette forventingsdokumentet, og har det noen påvirkning på selskapenes skattespørsmål?

Norfund og andre utviklingsfinansieringsinstitusjoner investerer ofte i utviklingsland via skatteparadiser, en praksis som er blitt kritisert av bl.a. sivilsamfunnsorganisasjoner.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer