Tax Justice Network Norway

English

Nytt utvalg skal utrede skatterådgivere

Nytt utvalg skal utrede skatterådgivere | Sigrid Klæboe Jacobsen. Foto TJN
Sigrid Klæboe Jacobsen. Foto TJN

Daglig leder i Tax Justice Network – Norge er utnevnt av Regjeringen som medlem av utvalget.

 
Dato

Scheel-utvalgets utredning fra 2014 pekte blant annet på at overskuddsflytting er en av hovedutfordringene med gjeldende selskapsskatt. Svært ofte skjer overskuddsflytting etter råd fra skatterådgivere. 

Høsten 2016 bestemte Stortinget at det skulle settes ned et ekspertutvalg for å vurdere om det bør gjøres ytterligere begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt på skatteområdet, og om skatterådgiveres skal bli pliktig til å opplyse om sine skatteplanleggingspakker.

I går ble det sammensetningen av utvalget klart, og Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge, er en av utvalgets åtte medlemmer. Les alle utvalgsmedlemmene her.

Utnevnelsen av det nye utvalget skjedde 21. juni, samme dag som EU-kommisjonen presenterte sine nye forslag til åpenhetstiltak for skatterådgivere, nærmere bestemt skatterådgivere, revisorer, banker og advokater. Les EU-kommisjonens forslag her

Utvalget skal levere sin innstilling 31. desember 2018

 

Les et utvalg av artikler om skatterådgivere og advokaters taushetsplikt

Omkamp om innsyn i advokaters klientkonti (Høringsinnspill fra TJN, 2016)

- Advokater må kjempe mot skatteparadiser (Framtiden.no, 2011)

Taushetens pris (Kronikk i DN 2011)