Tax Justice Network Norway

English

Ressursside - Paradise Papers

Ressursside - Paradise Papers | ICIJ.org
ICIJ.org

Lekkasjer har gitt verdifull ny kunnskap om omfang og vekst av skjulte verdier i skatteparadis. Vi har samlet viktige lenker, tall og tiltak her.

 
Dato

LENKER

TALL

Estimater på skatteunndragelser - selskaper

 • Multinasjonale selskaper globalt flytter 45 prosent av sitt overskudd kunstig til skatteparadis. Dette utgjør €600 milliarder. (Tørsløv, Wier & Zucman, 2017)
   
 • Skattetapet globalt på grunn av overskuddsflyttingen er beregnet til å utgjøre 12 prosent av totale selskapsskatteinntekter og 20 prosent for EU. (Tørsløv, Wier & Zucman, 2017)
   
 • Samlet taper verdens land $500 milliarder i skatt på grunn av skatteunndragelse og –unngåelse i multinasjonale selskaper. Tapet for lavinntektsland utgjør $200 milliarder. Estimater tyder på en sterk økning for lavinntektsland de siste tiårene: $130 milliarder (2012) og $12 milliarder (1994). Se graf under. IMF (2016) og TJN (Cobham & Jansky 2017)
   
 • Inntektstapet fra kunstig overskuddsflytting anslås til $100-240 milliarder årlig, eller 4-10 % av den globale selskapsskatten. (OECD, 2015)
   
 •  7,5 milliarder kroner: den norske statskassens netto skattetap på grunn av multinasjonale selskapers økonomiske kriminalitet, gråsoneoverføringer og legale overflyttinger til utlandet. (Møen &Tropina, 2011)
   
 • Bedrifter i Norge unngår anslagsvis 8,3 milliarder kroner i skatt ved å flytte overskudd ut av landet. (Aftenposten, 2017)
   
 • 18 prosent av omsetningen i de største europeiske bankene er knyttet til virksomhet i skatteparadiser. (EU-kommisjonen, 2017)
   
 • For flere tall fra Gabriel Zucmans forskning: last ned hans presentasjon fra foredraget den 25. oktober 2017 i Oslo her

 

 

Estimater på skatteunndragelser – privatformuer

 

TILTAK

Åpenhet 
Åpenhet i selskap: Offentlig land-for-land-rapportering for multinasjonale selskap. Åpenhet i eierskap: Offentlig register over egentlige eiere i selskap. Åpenhet i skatteparadis: Automatisk informasjonsutveksling mellom land.

Ny skattemodell
Enhetlig skattelegging.En ny skattemodell for multinasjonale selskap. Se også dette policynotatet fra det internasjonale TJNom enhetlig skattlegging.

FN-toppmøte
FN-toppmøte mot skatt og finansielt hemmelighold.Fremtidens skatteregler må utvikles. Se også dette policynotatet fra det internasjonale TJNom behovet for et FN-toppmøte.