Tax Justice Network Norway

English

Skatteforskere samlet i Bergen

Skatteforskere samlet i Bergen | Geir Sveen fra NTL Skatt åpnet konferansen. Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt Vest
Geir Sveen fra NTL Skatt åpnet konferansen. Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt Vest

Alle presentasjoner fra konferansen "Skatteparadis og skjulte penger" 19. september 2014 kan nå lastes ned.

 
Dato

Arnt Ove Hopland

Last ned

Ida M. Lynne

Last ned

Audun Solli

Last ned

Markus Meinzer

Last ned

Heidi Høgalmen

Last ned

Håkon Frede Foss

Last ned
Over 80 fagpersoner innen skattefeltet var samlet i Bergen, med deltakere fra blant andre Skatteetaten, næringslivet, forskningsinstitusjoner, journalister, studenter og organisasjoner. Multinasjonale selskapers skattetriksing er et svært underforsket område, gitt problemets størrelse. Et av målene med konferansen er derfor å stimulere til ny forskning. Ny kunnskap vil gjøre politikere i bedre stand til å ta informerte beslutninger og det vil føre til et økt press om mer åpenhet, og mer åpenhet vil igjen gjøre mer forskning mulig.
 
Under finner du oversikt over foredragene. Selve presentasjonene kan lastes ned til høyre. Og nederst på siden er nyttig informasjon til fremtidens forskere og beslutningstakere: studenter som skriver oppgaver.
 
Kort om foredragene 
  • Arnt Ove Hopland viste utfordringene som ligger i å forske på multinasjonale selskapers skattetriksing. Skatteforskningssenteret på NHH jobber nå med å lage oppdaterte tall for å måle omfanget av skattetriksingen.
  • Guro Klausen fortalte om forskjellene i forhandlingsmakt mellom land ved inngåelse av skatteavtaler, og forskjellene i OECD og FN sine respektive dobbeltbeskatningsavtaler. (ingen presentasjon)
  • Ida M. Lynne fortalte om fordelene og ulempene ved informasjonsutvekslingsavtalene som Norge inngår med skatteparadis, og veien mot automatisk informasjonsutveksling.
  • Audun Solli orienterte om Skattedirektoratets stipendordninger, mulighetene for kontorplass og faglig hjelp til studenter.
  • Markus Meinzer gikk gjennom metodikken bak Financial Secrecy Index og viste blant annet hvor Norge scorer dårlig på åpenhet.
  • Heidi Høgalmen presenterte resultater og metodikken bak sin masteroppgave om IKEAs overskuddsflytting.
  • Håkon Frede Foss gav nyttige tips til studenter som drømmer om å få like mye medieoppmerksomhet som sin oppgave som IKEA-oppgaven.
 
Mer info
Les kortform av våre anbefalte masteroppgaver, og finn ut hvordan masterstudenter kan få veiledning fra Tax Justice Network - Norge. 
 
Programmet fra konferansen og mer informasjon om alle innledere finner du her.
 
 
Konferansen ble arrangert av Tax Justice Network - Norge i samarbeid med NTL og NHH, og støttet av Norad.