Tax Justice Network Norway

English

Too big to handle

Too big to handle | Morten Lund ønsker at Oljefondet kutter ut datterselskap i skatteparadis. I bakgrunnen: Et bygg i Delaware som huser 217.000 selskaper.
Morten Lund ønsker at Oljefondet kutter ut datterselskap i skatteparadis. I bakgrunnen: Et bygg i Delaware som huser 217.000 selskaper.

Hvorfor får ikke politikerne på plass skatteetiske retningslinjer i Oljefondet, selv etter gjentatte skatteparadis-skandaler?

 
Dato

Dagens Næringsliv har vist at Oljefondet har plassert 145 milliarder i skatteparadis. Langt mer enn de 1,4 milliardene som fremkommer på Oljefondets offisielle lister.

Tidligere har Oljefondet vært i søkelys på grunn av investeringer i skatteparadis-selskapet som ligger bak Formel1, investeringer i sveitsiske verstingbanker som Credit Suisse, og gjennom egne etableringer av datterselskap i Luxembourg og Delaware. Et av medlemmene av representantskapet i Norges Bank, Moten Lund, prøvde nylig å få Oljefondet til å endre praksis med datterselskapene, men ble nedstemt.

Vi la i 2014 frem flere forslag til Stortingets finanskomité om hvordan Oljefondet kan bli mer skatteetisk. Ingen av disse er blitt fulgt opp.

Internasjonale storbanker har blitt omtalt som "too big to fail". Er Oljefondet rett og slett blitt "too big to handle"? Arbeiderpartiet og Venstre ønsker nå å se på kontrollrutinene i Norges Bank, og sier at «Fondet har vokst seg så stort at vi må se på om dagens kontroll er god nok».

Mer kontroll er bra – men Oljefondet må fortsatt ha klare retningslinjer og forventninger på hvordan de skal opptre i det skatteetiske landskapet. Dette mandatet er det Stortinget selv som må gi. Det er naturlig å stille spørsmålet: er Oljefondet blitt så stort at politikerne bevisst lar være å røre i gryta?

 

Les mer

Høringsinnspill
Høringsinnspill fra Tax Justice Network – Norge til Finanskomiteen på Stortinget (25. april 2014)

Om Oljefondet og skatteparadis i pressen (2015)
Representantskapet i Norges Bank stemte ned et forslag om å stanse Oljefondet fra å etablere nye datterselskaper i skatteparadiser. Arbeiderpartiet og Venstre ønsker nå en helhetlig gjennomgang av kontrollrutinene. Oljefondet har plassert hele 145 milliarder kroner i skatteparadiser. Men det synes ikke på de offisielle listene. TJN Norge mener Oljefondet pynter fasaden. NHH-professorer mener Oljefondet går baklengs inn i fremtiden og Økokrims Morten Eriksen sier at fint lite, eller ingen, verdiskaping skjer i skatteparadisene. Representantskapet i Oljefondet krever vurdering av omdømmerisiko etter Oljefond-fiasko, og SV mener Stortinget må få en slutt på at sparepengene våre brukes til å opprettholde vår tids røverstater – skatteparadisene. 

Eldre kommentarer og presseoppslag
Oljepengeparadiset (innlegg i Klassekampen 18. juni 2014)
Oljefondet investerer i beksvart hemmelighold (11. mars 2014)
Overmoden for revisjon (15. august 2013)
Oljefondet oppfordrer til lav skattemoral (7. september 2012)

 

Av Sigrid Klæboe Jacobsen   

 

Bildet av 1209 N. Orange Street, Delaware er fra Wikimedia Commons. Bilde av Morten Lund er hentet fra presentasjonen av Norges Banks representantskap