Australia utsetter land-for-land-rapportering

OECD anklages for å presse landet til å vanne ut eget forslag

I påsken 2023 kom nyheten om at Australia vil innføre offentlig land-for-land-rapportering (LLR) for store selskaper med virksomhet i landet. LLR er et åpenhetstiltak som krever at selskaper offentliggjør informasjon om økonomisk virksomhet og skatt betalt i hvert land de har virksomhet i. Det har vært mange forsøk på å innføre åpenhetstiltaket de siste ti årene, ikke minst i Norge, men forsøkene har gang på gang resultert i mangelfulle regelverk.

Forslaget i Australia var derfor veldig lovende da det ble annonsert. Svakhetene i de andre regelverkene var ikke å finne her: Alle store selskaper måtte rapportere fra alle land de har virksomhet i, rapporteringskravene ga et godt inntrykk av økonomisk aktivitet og skatt betalt, og rapportene var lett å få tak i, da de skulle publiseres på en nettside styrt av australske myndigheter.

OECD kommer på banen

Regelverket skulle etter planen komme på plass denne sommeren, men i slutten av juni annonserte australske myndigheter at tiltaket utsettes i ett år, til 1. juli 2024. Myndighetene begrunner utsettelsen med et ønske om mer tid til konsultasjoner med interessenter, spesielt etter kritikk for svært kort høringsfrist tidligere i år. Australske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner anklager imidlertid OECD for å ha påvirket den australske regjeringen til å vanne ut sitt eget forslag, og at disse endringene forårsaket utsettelsen. Dette er problematisk, da OECD i så fall bremser arbeidet for mer åpenhet om selskapers skattebetalinger. Dette til tross for OECDs egne funn om at multinasjonale selskapers skattetriksing stadig er et omfattende problem globalt.

OECD står bak den mest utbredte formen for LLR, som pålegger store selskaper å levere LLR konfidensielt til skattemyndigheter. Konfidensialiteten er en vesentlig svakhet ved regelverket, siden offentligheten ikke får innsyn i selskapers skattepraksis, og dermed ikke kan bidra til å holde dem ansvarlige. Det aktuelle forslaget i Australia kommer som en reaksjon på denne svakheten, og føyer seg inn i rekken av forsøk på å skape et offentlig tilgjengelig alternativ til OECD-regelverket.

Utvanning

De varslede endringene i det australske forslaget vil kort fortalt gjøre det mindre ambisiøst. Målet, skriver australske skattemyndigheter, er at regelverket skal ligne mer på EU sitt – et regelverk vi tidligere har omtalt som fullt av hull, og som Norge står i fare for å implementere selv.

Den australske grenen av KPMG har oppsummert de foreslåtte endringene, og sammenlignet dem med EU og OECD sine LLR-regelverk. Det foreslås at følgende rapporteringskrav fjernes fra det australske regelverket:

  • Effektiv skattesats (men dette vil fortsatt være mulig å regne ut basert på tallene i rapportene)
  • Oversikt over og verdiene av immaterielle eiendeler i konsernet
  • Utgifter ved handel med nærstående selskaper som ikke er skattepliktige i Australia

Det er likevel viktige punkter i det australske forslaget som fortsatt er med, som skiller seg fra EU og OECD sine regelverk:

  • Selskaper må beskrive sin tilnærming til skatt
  • Selskaper må forklare hvorfor påløpt skatt eventuelt avviker fra gjeldende skattesats

Resultatet er et noe mindre ambisiøst forslag enn det først lå an til, men som fortsatt utgjør en forbedring sammenlignet med samtlige andre regelverk i verden. Mye kan likevel endre seg i det neste årets konsultasjoner. Det er avgjørende med en velfungerende, offentlig tilgjengelig land-for-land-rapportering for at sivilsamfunn, presse, forskere, investorer og ikke minst politikere kan holde selskaper ansvarlige for sin skattepraksis.

Det er avgjørende at Australia leder vei, istedenfor å bli nok et sidespor.


Foto: Australias statsminister Anthony Albanese blir angivelig presset av OECD til å gjøre LLR-regelverket sitt mer likt EUs. Her sammen med president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen på NATO-toppmøtet i Vilnius tidligere i sommer. European Commission (Dati Bendo) via Wikimedia Commons