Derfor reagerer vi på ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef

Tangens involvering i skatteparadis truer troverdigheten til Oljefondet som en pådriver for åpenhet og skatteansvarlighet.

Da Norges Bank 26.mars annonserte ansettelsen av den London-baserte hedgefondforvalteren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet kom det som en overraskelse på de fleste. Tangen var nemlig ikke oppført på den offentliggjorte søkerlisten. Siden har kritikken haglet mot både Tangen og Sentralbanksjef Øystein Olsen for håndteringen av ansettelsen.

Mye av kritikken har handlet om Tangens bruk av nettverk og påspanderte tur til USA for en rekke norske samfunnstopper som var oppført som referanser for Tangen under ansettelsen.

For Tax Justice Network – Norge har imidlertid det største problemet vært Tangens utstrakte bruk av skatteparadis. Allerede 03. april i år skrev vi i et innlegg på våre nettsider (senere publisert i Dagens Næringsliv 6 april) at vi hadde «null tillit til Tangen», både på grunn av skatteparadisbruken for hans private formue og hos fondene han forvalter hos AKO Capital.

I denne artikkelen har vi samlet de viktigste sakene som har vært skrevet om de Tangen og skatteparadis de siste ukene, og argumenter for hvorfor Tangens skatteparadistilknytning gjør han uegnet som ny sjef for det norske Oljefondet.

Nettopp skatteparadistilknytningen er det også Eva Grinde i Dagens Næringsliv peker på i en kommentar 22.04. Tangen har uttalt at han skal avvikle sitt trust på Jersey – et trust som i dag ikke dukker opp i noen søkbare registre. Problemet med økonomiske interesser i skatteparadiser er at det ikke er mulig å ettergå de, skriver Grinde. Det er ikke mulig for offentligheten å ettergå offentlig dokumentasjon på om Tangen faktisk har oppløst trusten, slik han sier han skal. Det vil kun Tangen selv og hans advokat på Jersey kunne vite.

Dette poenget ble også gjort av NHH-professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen, begge med skatt som spesialfelt. De har uttalt til Dagens Næringsliv at det er viktig at offentligheten får innsyn i de underliggende avtalene som styrer hans gjenværende forretningsengasjementer og private formuesforvaltning.

TJNN: Håndteringen hos Norges Bank hovedproblemet.

Vi i Tax Justice Network – Norge mener ansvaret, og hovedproblemet, er Norges Banks håndtering av ansettelsen. Stillingen som Oljefondsjef er det viktigste ikke-valgte statsembete i Norge, og må tåle at personer som Nicolai Tangen søker.

- Norges bank har åpenbart ikke skjønt at man har offentlige søkerlister til viktige samfunnsposisjoner for å kunne ha en kritisk debatt av kandidater på forhånd. Norges Bank valgte å holde Tangens kandidatur hemmelig. De har dermed skapt et stort problem for seg selv ved at de får de kritiske innsigelsene først etter at de har gjort beslutningen.

- Norges Bank har vist en voldsom naivitet og manglende forståelse for skatteparadis, og problemstillinger knyttet til kontrollen av Tangens formue i «veldedige stiftelser». Truster av typen Tangen har på Jersey, er velkjente verktøy for å skape et kunstig juridisk skille mellom personer og deres formuer. Derfor er de svært gunstige i aggressiv skatteplanlegging. Det er fortsatt svært uklart hvem som reelt kontrollerer skatteparadisfondene og formuen til Tangen. Dette burde Norges Bank ryddet opp i før ansettelsen.

TJNNs daglige leder Sigrid Klæboe Jacobsen pekte på dette nettopp i duell med Sentralbanksjef Øystein Olsen på NRKs Debatten, tirsdag 21.april.

Der sa hun at den største grunnen til å være kritisk til Tangen er at han er så tungt inne i skatteparadis. Hun sa også at det er uforståelig at sentralbanksjefen har uttalt at det er greit å være inne i et skatteparadis som Caymanøyene, som er rangert som det verste skatteparadiset i verden i følge Financial Secrecy Index. Se hennes innslag på NRK Debatten her:

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202004/NNFA51042120/avspiller#t=0t28m18s

Som et svar på dette uttalte sentralbanksjefen blant annet at det ikke er alt som foregår på Caymanøyene som er skurkestreker. At ansettelsen har tvunget sjefen for Norges Bank til å komme Caymanøyene i forsvar, belyser i seg selv hvor problematisk ansettelsen av Tangen er, mener politisk redaktør i Nidaros Snorre Valen. Han stiller spørsmålet: Med hvilken troverdighet og autoritet vil oljefondet følge opp selskapene de har investert i framover, med sikte på åpenhet rundt skatteforhold?

Dette er et betimelig spørsmål. Senest i mars ga TJN Norge Oljefondet skryt for å nettopp ha oppskalert sitt arbeid for åpenhet i skattespørsmål. Da skrev vi at Oljefondet under Yngve Slyngstad har hatt en positiv utvikling som en internasjonal pådriver for ansvarlig skattepraksis og finansiell åpenhet blant store investorer.

Troverdigheten til dette arbeidet er nå truet med ansettelsen av Tangen, som har vist seg svært komfortabel med å selv benytte seg av skatteparadis og aggressive skatteplanleggingsteknikker. Selv om han i sin nye rolle skulle offentlig uttalt seg kritisk til skatteparadiser og hemmelighold, ville det vært vanskelig å se på dette som troverdig.

Den 23. april sendte Tilsynsrådet for Norges Bank 26 spørsmål som hovedstyret i banken må svare på angående ansettelsen.

Tax Justice Network - Norge kommer til å fortsette å følge Norges Banks håndtering av ansettelsen tett i ukene som kommer.