Åpning for skatteetikk i Oljefondet

Nytt utvalg skal revidere de etiske retningslinjene for verdens største offentlige pengebinge.

Skrevet av
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network - Norge
Julie Kristine Wood, rådgiver i Tax Justice Network - Norge

Når Oljefondet skal vurdere om et selskap skal utelukkes, eller settes på en observasjonsliste for å følge nøyere med på om de skjerper seg, bruker de flere kriterier som rettesnor. Nå skal et nytt utvalg vurdere om kriteriene skal endres. Ifølge mandatet skal utvalget også vurdere om dagens virkemidler er «egnet ved investeringer i land med lovgiving og regelverk som bryter med anerkjente internasjonale konvensjoner og etiske standarder og i land med svak informasjonstilgang.»

«Svak informasjonstilgang» er et sentralt kjennetegn hos nettopp skatteparadis, noe vi har dokumentert i Financial Secrecy Index – en rangering over skatteparadisene i verden.

Skadevirkningene av finansielt hemmelighold er viden kjent. Vi har derfor over flere års løp fremmet forslag for å bedre Oljefondets skatteetikk. Slik har det gått:

  • Et godt forventningsdokument på skatt og åpenhet kom på plass i 2017 etter press fra sivilsamfunn. Her oppfordrer oljefondet selskaper de investerer i, til å være åpne om sine inntekter og skattebetalinger (land-for-land-rapportering), og at de betaler skatt der verdiskapningen skjer. Siden har Oljefondet blant annet utfordret Facebook om større åpenhet og ansvarlighet i skattespørsmål. Vi ønsker også at offentligheten skal vite hvem som er de fysiske personene som egentlig kontrollerer og eier selskapene Oljefondet investerer i, men dette inngår ikke i forventningsdokumentet.
  • Vi har krevd at Oljefondet må avvikle sine egne skatteparadisselskap i Delaware og Luxembourg. Siden 2017 har Oljefondet hatt en intensjon om å avvikle disse, men dette har ennå ikke skjedd.
  • Vi har kritisert Oljefondet for aldri å ha utestengt selskap på grunn av skatteuetisk adferd. Kriteriene er åpenbart mangelfulle.

Panama Papers-lekkasjen avslørte at Credit Suisse hadde opprettet nesten tusen skallselskaper for sine kunder. Banken er idømt en bot på 2,5 milliarder dollar for å ha hjulpet amerikanere å unndra skatt. Tre av bankens ansatte er arrestert for svindel i forbindelse med Mosambiks gjeldskrise.

Dette er bare noen få eksempler av det Credit Suisse har på rullebladet, og vi klagde dem inn til Etikkrådet i 2016. Likevel har den sveitsiske storbanken ikke fått noen negative reaksjoner fra Oljefondet, men heller blitt «premiert» med økte investeringer fra fondet.

Når utvalgsleder Professor Ola Mestad legger frem utredningen 15. juni 2020, bør Credit Suisse-saken være lakmustesten på om tiltakene fungerer som et virkemiddel mot skatteparadisenes skadelige virksomhet.

Våre tidligere saker om skatteetikk i Oljefondet
11.01.2019: På tide at Oljefondet trekker seg ut av Crédit Suisse
03.05.2017: Høringssvar: Nå begynner arbeidet med skattetikk for Oljefondet
24.04.2017: Etterlengtet gjennombrudd fra Oljefondet på skatteansvarlighet
11.07.2016: Kredittversting må utestenges
02.05.2016: Oljefondet ut av Luxembourg og Delaware
18.06.2014: Oljepengeparadiset
25.04.2014: Oljefondets skatteansvar
07.09.2012: Oljefondet oppfordrer til lav skattemoral


- Syns du denne artikkelen var nyttig? -

Tax Justice Network - Norge er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for skatterettferdighet.
Vi er en liten organisasjon og hvert enkelt bidrag betyr derfor veldig mye.
Støtt vårt arbeid med VIPPS: #550844 eller Bli fastgiver