Utvannet åpenhet i selskaper

Australias ambisiøse land-for-land-rapportering blir kun marginalt bedre enn EU sin

Da det australske arbeiderpartiet fikk rent flertall i valget i 2022, var det knyttet stor spenning til hva den nye regjeringen ville gjøre med åpenhet i selskaper. I valgkampen hadde partiet samarbeidet tett med skatteorganisasjonen CICTAR og fagforeningene Public Services International (PSI) og International Trade Union Confederation (ITUC). En klar prioritering var å få på plass en omfattende, offentlig land-for-land-rapportering (LLR).

Våren 2023 kom et svært ambisiøst LLR-forslag på høring, og ble raskt vedtatt av parlamentet. Men på sommeren, da regelverket egentlig skulle implementeres, ble det brått utsatt til sommeren 2024, og myndighetene varslet om at regelverket ville bli endret. Årsaken, ble det siden kjent, var intens lobbying fra blant annet OECD.

Nå har australske myndigheter publisert et nytt utkast til hvordan regelverket vil se ut. Og det er en stor skuffelse. Regelverket som skulle være verdensledende, er nå kun marginalt bedre enn det hullete regelverket som EU vedtok i 2021.

Spesielt problematisk er omfanget av land selskaper må rapportere for. Istedenfor å rapportere fra alle land, har myndighetene publisert en liste over hvilke land som skal inkluderes. Listen inneholder omtrent utelukkende typiske skatteparadiser. Dette er en bedre liste enn EU sin, ved at blant annet Sveits, Singapore, Jersey og Caymanøyene er inkludert. Men listen inneholder ikke USA, Storbritannia eller noen EU-land. Det er en kjent sak at industrialiserte, vestlige land som disse topper listene over skatteparadiser, så at disse ikke inkluderes er svært problematisk.

Men poenget er mer overordnet: Alle land, ikke bare typiske skatteparadiser, må rapporteres fra. Når enkelte land ekskluderes fra rapporteringen, får man ikke et riktig bilde av selskapets økonomi. Da kan ikke regelverket med rette kalles land-for-land-rapportering.

Foto: Bernard Spragg / Wikimedia Commons