Verdens rike og mektige raner fortsatt fellesskapet

Dokumentlekkasjen #PandoraPapers bør være en vekker for partene i regjeringsforhandlingen

På søndag 3. oktober kom den største dokumentlekkasjen om økonomiske skyggesider noensinne. Den har fått navnet Pandora Papers, og avslører hundrevis av statsoverhoder, folkevalgte og kjendisers tilknytninger til skatteparadis, skjulte bankkonti og hemmelighetsfulle selskapsstrukturer. Lekkasjen har blitt analysert av over 600 journalister fra 150 nyhetshus, og er ledet av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Navnet Pandora Papers signaliserer at dette kun er begynnelsen - pandoras eske er åpnet, og avsløringene vil fortsette i lang tid fremover.


De største avsløringene så langt

Kongen av Jordan har kjøpt luksushjem til rundt en milliard kroner gjennom hemmelige selskap - samtidig som landet mottok store summer i bistand.

Familien til Kenyas president har skjult milliardformue i skatteparadis mens han har ført en hard linje mot korrupsjon og fattigdom.

Tsjekkias statsminister har kjøpt luksusbolig i Frankrike gjennom hemmelige selskap.

Putins “propagandaminister” har tjent seg søkkrik på privatisering av kinoer.

Sveitsisk konsulentselskap har rådgitt globale eliter om smutthull i hvitvaskingslover.

Mest påfallende er kanskje avsløringene om politiske ledere som tidligere har vært kritiske til bruk av skatteparadis. Lekkasjen avslører at flere av disse selv skjuler formuer og eiendeler i skatteparadis.

Pandoras eske

Det blir nok mye mer om Pandora Papers fremover. Tidligere erfaring viser at avsløringene fra lekkasjer slippes over tid. Dette var tilfellet med Panama Papers fra 2016, som til nå var den største lekkasjen fra ICIJ. Derfor vil vi oppdatere denne nettsaken fortløpende.

Du kan få en oversikt over Pandora Papers samt alle tidligere dokumentlekkasjer her.

Bør være en vekker for norske politikere

Avsløringene bør være en vekker for AP og SP i regjeringsforhandlingene. En fordømmelse av hva som er kommet frem i lyset er lite verdt mye uten at det følges opp med konkrete tiltak mot finansielt hemmelighold. OECDs arbeid for mer åpenhet og internasjonal skattereform vil ikke virke om formuer og eiendeler ikke er innenfor skattemyndighetenes rekkevidde. Man kan som kjent ikke skatte av det som er skjult i skatteparadis.

Våre krav til ny regjeringsplattform er:

  • Inkludere vurdering av tiltak for finansiell åpenhet i mandatet til skatteutvalget.
  • Tette hull i det vedtatte registeret for reelle rettighetshavere, blant annet ved å senke kravet til å oppgi eiere, til 5% eller lavere eierskapsandel.
  • Tette hullene i land-for-land-rapportering, og gjøre rapporteringen offentlig tilgjengelig for alle sektorer.
  • Innføre krav om offentlig land-for-land rapportering for tilbydere i større offentlige anbudsprosesser.
  • Innføre opplysningsplikt for skatterådgivere, og unnta skatterådgivning fra advokaters taushetsplikt, for å sikre åpenhet om aggressiv skatteplanlegging.
  • Styrke Skatteetaten og bokettersyn av store selskap.
  • Styrke Økokrim i kampen mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelse.
  • At Norge skal jobbe aktivt for en internasjonal konvensjon om skatt og finansiell åpenhet i regi av FN.
  • Bruke sikkerhetsrådsmedlemskapet til å fremme arbeidet mot ulovlig kapitalflyt.
  • Innføre forhåndsfiltrering av Oljefondets investeringer for selskaper som har begått skatteunndragelse, økonomisk kriminalitet eller har høy grad av finansielt hemmelighold.


For pressehenvendelser:

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
sigrid@taxjustice.no
46861189

Peter Henriksen Ringstad, politisk leder
peter@taxjustice.no
48262611

Foto: E24