Hvor mye penger er i skatteparadis?

Her finnes det ulike estimat på verdier registrert i skatteparadis. Vi skriver også om hvilke land som regnes som skatteparadis av forskere, om ulovlig kapitalflyt og om eiendom i skatteparadis.

Kvantifisering av formue i skatteparadiser

Det er ikke mulig å fastslå sikkert hvor store verdier som skjules i skatteparadiser. Dokumentlekkasjer og utvikling av nye metoder har imidlertid bidratt til at det er blitt mulig å estimere omfanget. Hva man forsøker å måle, og hvilke type verdier man inkluderer i beregningene varierer i stor grad.


Litteratur


Ulovlig kapitalflyt / kapitalflukt

Bærekraftsmål 16.4 er å betydelig redusere illicit financial flows (IFF), som er enda en måte å snakke om pengestrømmer som tilfaller skatteparadisene. IFF-målet reiser en rekke problemstillinger – hvor stort er omfanget av IFF i dag, og hvordan skal det defineres?

Skal vi bare se på pengestrømmene som er ulovlige under dagens regelverk, eller også inkludere den aggressive skatteplanleggingen som multinasjonale selskaper bedriver? Det engelske ordet illicit kan favne om begge deler, men det blir oversatt til ulovlig kapitalflukt på norsk, som da er begrenset til nettopp det som er ulovlig. Diskusjonen er heller ikke rent faglig, men også politisk, siden det for eksempel diskuteres i FN når resolusjoner og lignende skal vedtas.


Litteratur


Noen tidlige bidrag


Mer om overskuddsflytting, som er den vanligste formen for selskapers skatteunngåelse, her.


Eiendom i skatteparadis

De siste årene har det kommet mer forskning om hvordan eiendom brukes til å unndra beskatning. Innføringen av automatisk utveksling av bankkontoinformasjon (Common Reporting Standard) til skattemyndighetene til landet en person kommer fra, kan ha gitt en oppsving for bruk av eiendom for å skjule penger, fordi eiendom ikke er omfattet av ordningen.

Et forskningsprosjekt hos Skatteforsk på NMBU (2022) viste at utlendinger eier i dag eiendom i skatteparadiset Dubai verdt minst 146 milliarder dollar, og at kun 39 av 214 nordmenn meldte inn eiendommer de hadde i Dubai, til norske skattemyndigheter.

Transparency Norge har også kartlagt skjult eierskap i Oslo i denne rapporten.

EU Tax Observatory har samlet forskning på eierskap av eiendom i eller via skatteparadis her.


Skatteamnestiordninger

Om man frivillig melder inn skattbar formue/inntekt man ikke har gjort skattemyndighetene klar over tidligere, kan man i noen tilfeller slippe straffeskatt. I Norge heter dette frivillig retting. I noen tilfeller er dette en løpende ordning, mens i andre har det blitt åpnet et tidsvindu for å melde inn slike opplysninger. OECD (2015) har publisert erfaringer fra 47 forskjellige land.


Litteratur


Hvilke land regnes som skatteparadis av forskere?

For å kunne estimere omfang av kapitalflukt eller skatteunndragelse/unngåelse til skatteparadis er, må man ta stilling til hvilke land man skal regnes som skatteparadis.

Laffitte (2023) fremstiller en kartlegging av hvilke land som forekommer i 11 forskjellige skatteparadislister på side 63 i denne artikkelen.

Tax Justice Networks egne skatteparadis-indekser, Financial Secrecy Index og Corporate Tax Haven Index, er verdens mest omfattende rangering av skatteparadiser. Her kan du lese om hvordan Corporate Tax Haven Index ble brukt av SSB til å definere skatteparadis.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.