Skatteparadis

Hvor mye penger flyttes til og oppbevares i skatteparadis?

Her finnes det ulike estimat, både på den ulovlige kapitalflukten og på den lovlige overskuddsflyttingen. Her finner du litteartur om de ulike estimatene.

Omfanget av kapitalflukt

Ett av bærekraftsmålene er å «betydelig redusere» kapitalflukt, «illicit financial flows» (Les mer om bærekraftsmål 16.4 her).

Dette målet reiser en rekke problemstillinger – hvor stort er omfanget av «illicit financial flows» i dag, og hvordan måler vi det?

Dette har utløst en viktig debatt om hvordan kapitalflukt skal defineres - skal vi bare se på pengestrømmene som er ulovlige under dagens regelverk, eller også inkludere den aggressive skatteplanleggingen som multinasjonale selskaper bedriver? Det engelske begrepet «illicit» kan favne om begge deler, men det blir oversatt til «ulovlig kapitalflukt» på norsk, som da er begrenset til nettopp det som er ulovlig.

  • Argumenter for å inkludere skatteunngåelse i IFF-definisjonen kan du lese her. (Sol Picciotto 2018)
  • Argumenter for å begrense IFF-definisjonen til skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt kan du lese her. (Maya Forstater 2018)

UNCTAD har i 2017/18 igangsatt et prosjekt om å utvikle et statistisk mål for «IFF» til indikator 16.4.1 i Bærekraftsmålene. Les mer om arbeidet her.

Det er gjort en rekke framskritt i å metodikken for å estimere omfanget av ulovlig kapitalflyt, særlig fra utviklingsland. Likevel er dette område hvor det er langt igjen og stor usikkerhet rundt tallene. Noen tidlige bidrag inkluderer:

Kvantifisering av formue i skatteparadiser
Hvor mye verdier befinner seg egentlig i verdens skatteparadiser? Hvilke metoder kan brukes til å estimere dette? Hvor god er metodologien? Noen estimater er gjort av blant andre James Henry (TJN), og Gabriel Zucman (UC Berkeley):

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.