Tilretteleggere: Revisjonsselskaper, banker og advokater

Lekkasjer fra skatteparadiser har vist hvordan tilretteleggere har bidratt til blant annet skatteunndragelse, korrupsjon og hvitvasking.

Revisjonsselskaper

En viktig aktør i den aggressive skatteplanlegging som både velstående individer og multinasjonale selskaper bedriver, er revisjons- og konsulentselskapene. Særlig har de fire store (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte og EY) blitt kritisert for å rådgi myndigheter når nye skatteregler skal utformes, når lojaliteten deres ligger hos kundene/selskapene de tjener penger penger på. Revisjonsselskapene kritiseres også for at salg av konsulttjenester, som er en stor del av inntekten deres, skaper interessekonflikter når de skal utføre revisjon av samme selskap.

Litteratur


Formuesforvaltere og banker

Store banker har vært involvert i storstilt skattetriksing gjennom for eksempel å opprette kontoer eller gjennomføre transaksjoner i skatteparadiser. Flere av disse bankene har blitt dømt og ilagt bøter for å ha tilrettelagt for økonomisk kriminalitet.


Litteratur


Advokater – taushetsplikt og klientkonti

Advokater spiller en viktig rolle som tilretteleggere for mye av den lovlige (og ulovlige) skatteplanleggingen, blant annet som stråmenn og rådgivere. Under hvitvaskingsregelverket må advokater forholde seg til rapporteringskrav, men skal også opprettholde taushetsplikten ovenfor sine klienter.

Litteratur

Les mer om tilretteleggere i kapittel 3 av SKJULT, som kan lastes ned her.