Artikler

Tro, håp og skatterettferdighet

27.02.2023

Innlegg: Hvert år går tusenvis av milliarder i skatt tapt på grunn av overskuddsflytting via skatteparadiser, og utviklingsland taper mest. Et vedtak i FN gir håp om en global skattekonvensjon.

Les mer