Artikler

Skuffende reformforslag fra OECD

10.10.2019
Nye regler vil trolig bare ta tilbake 5 % av overskuddet som i dag flyttes til skatteparadis. Nå må Stortinget vurdere om det trengs nasjonale tiltak.
Les mer

Regningen takk!

03.10.2019
Kjetil Abildsnes (Kirkens Nødhjelp) rapporterer om FNs høynivådialog om Finansiering for utvikling.
Les mer