Åpenhet

Her kan du finne litteratur om åpenhet i skatteparadis og ulike åpenhetstiltak som automatisk informasjonsutveksling, register for reelle rettighetshavere, land-for-land rapportering.

Åpenhet i skatteparadis

Mange skatteparadiser kan tilby anonymitet og hemmelighold, slik at formuer, verdier og selskaper vanskelig kan spores til sine egentlige eiere. Hemmeligholdet kan være innrettet gjennom for eksempel truster, stråmenn, anonyme skallselskap eller investeringsfond – og de skadelige konsekvensene er mange.

Litteratur

Du finner mer generell litteratur om skatteparadiser under siden Andre ressurser.


Automatisk Informasjonsutveksling

I 2013 bestemte G20-landenes finansministre at man skulle gå over til et system med automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter. Tidligere hadde slik bankkontoinformasjon kun blitt utvekslet på forespørsel.

OECD fikk mandatet til å gjennomføre dette, og resultatet ble Common Reporting Standard (CRS) – et rammeverk for årlig automatisk utveksling av skatteinformasjon mellom land. Banker ble pålagt å identifisere sine kunder og rapportere informasjon til skattemyndighetene i kundens hjemland. Norge har, sammen med mer enn 100 land, undertegnet avtale.

Studier på hvor effektiviteten av OECDs informasjonsutvekslingsavtaler

USA rapporterer ikke etter CRS, men lagde sitt eget regelverk for informasjonsutveksling, Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA):


Land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering (LLR) er en rapporteringsstandard for selskaper foreslått av Tax Justice Network i 2003. Hensikten er å synliggjøre hvor mye selskaper betaler i skatt, samt har av inntekter og annen økonomisk tilstedeværelse i hvert enkelt land de har virksomhet i. Rapporteringsstandarden har blitt innført på ulike måter i flere land blant annet gjennom prosesser i EU og OECD, blant annet som en del av OECDs Common Reporting Standard.

For en oversikt over hva slags LLR-regelverk vi har i Norge, med Tax Justice Norges forslag til forbedring, se Veland (2022) Land-for-land-rapportering i Norge.

For en oversikt over LLRs status globalt, se Fair Tax Foundation (2023) Public Country-by-Country Reporting Explainer.

Tilgangen til data fra LLR-rapporter har ført til interessant forskning og analyse


Register for reelle rettighetshavere/eierregister

En reell eier er den fysiske personen som i realiteten har kontroll og eierskap over en virksomhet, til forskjell fra en juridisk eier, som kan være et selskap.

Stortinget vedtok i februar 2019 en lov om register for reelle rettighetshavere. Finansdepartementet vedtok forskrift til lov i 2021. Registeret var planlagt driftssatt 2. januar 2023, men lanseringen ble utsatt, på grunn av en dom i EU-domstolen.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer