Utvikling

Skatt, utvikling og menneskerettigheter

Skatt har mange koblinger til statsbygging, utvikling, fordeling og rettferdighet. "Skatt for utvikling" har også blitt et viktig satsningsområde for norsk bistandspolitikk i senere år. Her vil du finne en oversikt over aktuelle problemstillinger og litteratur.

Skatt og statsbygging
Hvordan er sammenhengen mellom godt styresett og skatt? Skaper gode skattesystemer gode stater – eller er det omvendt?

Skatt i utvinningskontrakter og andre kontrakter med stater
I mange land, særlig ressursrike utviklingsland, er store deler av skattebasen ikke underlagt generelle skattenivåer, men regulert gjennom egne kontrakter. Dette kan ta form av utvinningskontrakter eller såkalte «tax holidays», som gir skattefritak for et begrenset antall år. Hvilke utviklingskonsekvenser har slike avtaler? Hvordan forhandles de fram? Hvem vinner, og hvem taper? Hvilke land har åpent innsyn i selskapers skattebetalinger til myndigheter, og hvilke har det ikke?

Eksempler på artikler:

Skatteavtaler
Skatteavtaler mellom land er fortsatt kjernen i det internasjonale skattesystemet. Særlig utviklingsland taper store potensielle skatteinntekter gjennom å ha forhandlet fram svake skatteavtaler med andre land. Dette er bakgrunnen for at ActionAid har utarbeidet et datasett med skatteavtaler fra utviklingsland (se bunnen av siden). Datasettet kan blant annet brukes til å analysere maktforhold og utfallet av forhandlinger mellom utviklingsland og rikere land, noe Martin Hearson har gjort i denne artikkelen:

Skatt og menneskerettigheter: Plikt til å mobilisere ressurser?
Skatt har fått økt oppmerksomhet fra et menneskerettighetsperspektiv de senere årene, blant annet med en omfattende rapport fra FNs spesialrapportør på ekstrem fattigdom og menneskerettigheter.

Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

I emnebanken vår kan du finne ideer til aktuelle problemstillinger om skatterettferd og finansiell åpenhet, samt tips til relevant litteratur.
Les mer