Artikler

Rapport: Quality Tax Aid?

14.12.2021

Langt over halvparten av nordisk skattebistand kanaliseres gjennom multilaterale institusjoner, og det måles i liten grad hvordan dette påvirker ulikhet og progressive skattesystemer.

Les mer