Utgivelser

Nordisk skattebistand

24.05.2019

Ny rapport om de nordiske landenes innsats for å øke skatteinntekter i utviklingsland, og hvordan arbeidet kan styrkes.

Les mer

Rapport: Åpent eierskap

21.10.2015

Den 21. oktober 2015 overleverte vi i samarbeid med Finans Norge og IKT-Norge rapporten "Åpent eierskap - forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere" til Finansdepartementet.

Les mer